Miesięczne archiwum: Październik 2012

Kolegium Teologiczne KChWE

Mam przyjemność poinformować, iż w dniu 8 maja 2012 roku, zostało podpisane porozumienie pomiędzy Aliansem Ewangelicznym w RP oraz Ministrem Edukacji Narodowej, w sprawie kwalifikacji zawodowych, wymaganych od nauczycieli religii Kościołów zrzeszonych w Aliansie Ewangelicznym w Rzeczypospolitej Polskiej i z nim współpracujących. Porozumienie podpisała Pani Minister Edukacji Narodowej Krystyna Szumilas i Przewodniczący Rady Krajowej Aliansu Ewangelicznego w RP Pastor Andrzej Nędzusiak. Zgodnie z treścią podpisanego Porozumienia, ukończenie programu nauczania Kolegium Teologicznego KCHWE umożliwia – w przypadku posiadania przez osobę jakichkolwiek studiów pedagogicznych lub ukończonego kursu pedagogicznego – podjęcie stanowiska nauczyciela religii w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach i zasadniczych szkołach zawodowych… …czytaj dalej. »

Ryszard Krzywy – seminarium

„Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do Kościołów…” Obj./Ap 2, 7.11.17.29 Zapraszamy na Seminarium „Jak słyszeć Boga?” z udziałem Ryszarda Krzywego, w Kościele Chrześcijan Baptystów w Radomiu ul. Wacława 8. Ryszard Krzywy jest mężem, ojcem, głosicielem Słowa Bożego i wieloletnim pastorem. Od kilkunastu lat posługuje obdarowaniem proroczym. Usługuje w różnych chrześcijańskich wspólnotach w Polsce i za granicą. Czy Bóg mówi dzisiaj do nas? Czy można Go słyszeć? Czym jest proroctwo? Czy chrzescijanin potrzebuje dziś proroctwa? Czy Kościół potrzebuje proroctwa? Piątek, 26 października 2012 r. Godz. 17:00 – projekcja filmu i wprowadzenie (spotkanie otwarte) Sobota, 27. października 2012 r. Godz…. …czytaj dalej. »

Peter Wentz – konferencja

Kochani w Chrystusie, cieszymy się, że jako Zbór Jezusa Chrystusa w Radomiu możemy być organizatorami konferencji z udziałem Petra Wenza, w dniach 23.11.2012 – 25.11.2012 roku. Jako pastorzy, starsi, przywódcy oraz liderzy, odpowiedzialni za Kościół Jezusa Chrystusa w Polsce, jesteście serdecznie zaproszeni. Myślą przewodnią konferencji będzie: „ Jakość i charakter w służbie dla Królestwa” Jest wielką łaską to, że nasz Pan, Jezus Chrystus, daje nam możliwość spotkania się prawie w centrum Polski, by mieć ze sobą społeczność, obopólnie się poznać i zbudować. Nadzieja, którą żywimy, wypływa z tego, że w naszym kraju Bóg powołał do życia denominacje, kościoły, grupy, a… …czytaj dalej. »

Nabożeństwa z udziałem gości

W niedzielę, 7 października 2012 r., o godz. 11.30, przy ul. Sienkiewicza 1 odbędzie się uroczyste nabożeństwo z okazji 25 – lecia Zboru KChWE w Kielcach. Usłuży na nim zaproszony gość, Pastor Ryszard Krzywy, który jest używany przez Boga w namaszczeniu proroczym i sprawuje urząd proroka. Po nabożeństwie odbędzie się agapa z udziałem gościa. Natomiast w niedzielę, 14 paździenika 2012 r., o godz.11.30, przy ul. Sienkiewicza 1 odbędzie się nabożeństwo z udziałem Pastora Jarosława Bagińskiego. Pastor Jarosław Bagiński służył przez 7 lat jako duszpasterz, prowadząc i zakładając wspólnoty charyzmatyczne w Kościele Rzymsko-Katolickim. Ponad rok służył jako lider w Kościele Zielonoświątkowym… …czytaj dalej. »