VI. Komisja Synodalna

§ 42.

1. Komisję Synodalną powołuje Kolegium Pastorów w okresie przedsynodalnym w składzie: przewodniczący, dwóch zastępców, sekretarz.
2. Komisja Synodalna gromadzi materiały, przygotowuje i prowadzi Synod Kościoła.