Kolegium Teologiczne KChWE

Mam przyjemność poinformować, iż w dniu 8 maja 2012 roku, zostało podpisane porozumienie pomiędzy Aliansem Ewangelicznym w RP oraz Ministrem Edukacji Narodowej, w sprawie kwalifikacji zawodowych, wymaganych od nauczycieli religii Kościołów zrzeszonych w Aliansie Ewangelicznym w Rzeczypospolitej Polskiej i z nim współpracujących. Porozumienie podpisała Pani Minister Edukacji Narodowej Krystyna Szumilas i Przewodniczący Rady Krajowej Aliansu Ewangelicznego w RP Pastor Andrzej Nędzusiak.
Zgodnie z treścią podpisanego Porozumienia, ukończenie programu nauczania Kolegium Teologicznego KCHWE umożliwia – w przypadku posiadania przez osobę jakichkolwiek studiów pedagogicznych lub ukończonego kursu pedagogicznego – podjęcie stanowiska nauczyciela religii w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach i zasadniczych szkołach zawodowych (z wyłączeniem specjalnych) oraz w liceach ogólnokształcących, profilowanych, technikach (z wyłączeniem specjalnych), jak również w uzupełniających liceach ogólnokształcących i technikach, czyli na wszystkich poziomach edukacji aż do szkoły średniej.
W naszej sytuacji oznacza to, iż absolwent Kolegium Teologicznego KCHWE, który posiada jednocześnie uprawnienia pedagogiczne, może być zatrudniony jako nauczyciel religii i prowadzić zajęcia dla dzieci i młodzieży również w punktach przyszkolnych czy międzyszkolnych.
W związku z tym chciałbym poinformować o naborze do Kolegium Teologicznego, którego ukończenie jest uznawane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej jako Kurs Katechetyczny.

Na zgłoszenia oczekujemy do końca bieżącego miesiąca czyli października 2012r.
Całościowa opłata za rok akademicki 2012/2013 wynosi 700zł, podzielona na 2 semestry lub kilka rat miesięcznych. Zawierają się w tym koszty podręczników, organizowania konsultacji, wynagrodzenia wykładowców oraz wydatków biurowo-administracyjnych. W ciągu semestru planowanych jest cztery – pięć jednodniowych zjazdów konsultacyjno – szkoleniowych (wolne soboty).
Obecność na zjazdach jest obowiązkowa i warunkuje o dopuszczeniu do testu oraz możliwości kontynuowania studiów w kolejnym semestrze.
Zajęcia odbywać się będą przy ul. Kutnowskiej 16b w Warszawie (20 minut od Dworca Centralnego tramwajem lub autobusem).
Program nauczania będzie dostępny w formie skryptów, książek i innych nośników (płyt). Korzystamy m.in. z dorobku Międzynarodowego Uniwersytetu Chrześcijańskiego „VISION”, CHIB oraz innych Uczelni. Wszystkie tematy kończą się testem sprawdzającym lub zleconą pracą pisemną, zwykle przed rozpoczęciem zajęć podczas kolejnego zjazdu. W przypadku nieobecności spowodowanej sytuacjami losowymi np. chorobą, należy zapoznać się z tymi samymi treściami i przystąpić do testu.
Rekomendację pastora wraz z Ankietą Studenta proszę przesyłać na email: leszczynsky@interia.pl, a po informacji o przyjęciu do Kolegium, należy wraz ze zdjęciem paszportowym (legitymacyjnym) przywieźć na pierwsze zajęcia.

Z pozdrowieniami i błogosławieństwem w imieniu Pana Jezusa!
Wojciech Leszczyński
Rektor Kolegium Teologicznego KCHWE

PROGRAM NAUCZANIA
Kurs Katechetyczny podstawowy: II – letnia Szkoła Biblijna (kolejność tematów może ulegać zmianie)

I semestr: wstęp do Starego i Nowego Testamentu, czytanie i zrozumienie Biblii, fundamenty wiary, życie wiary.

II semestr: przegląd Starego Testamentu, przegląd Nowego Testamentu, ewangelizacja i uczniostwo, rozpoznawanie głosu i woli Bożej, rodzina chrześcijańska.

III semestr: doktryny biblijne: Bóg, doktryny biblijne: człowiek, osoba i dzieło Ducha Świętego, herezje, kulty, sekty, kościół Nowego Testamentu.

IV semestr: Kazanie na Górze (Etyka), eschatologia, poradnictwo chrześcijańskie, przebudzenie.

800px-WST1[1]