Miesięczne archiwum: Marzec 2010

Studium Listu Jakuba

List Jakuba zadaje pytania: Czy Bóg chętnie daje mądrość komukolwiek, kto o to prosi? Czy prawdziwa pobożność powściąga język? Czy jeśli ktoś uchybia w jednym przykazaniu to jest także winny uchybienia wszystkim? Czy wiara bez uczynków – to jak wiara demonów? Czy mąż doskonały powinien ujarzmić język? Czy mądrość Boża = mądrości ze świata? Czy przyjaźń z światem to wrogość wobec Boga? Czy Bóg jest o nas zazdrosny? Czy usilna modlitwa sprawiedliwego może zdziałać tak wiele? Aby uzyskać odpowiedzi na te pytania zapraszamy od 3 marca w każdą środę o godzinie 19.00 na Studium Listu Jakuba, ul. Sienkiewicza 1 ,… …czytaj dalej. »