Miesięczne archiwum: Listopad 2015

Sprzeciw wobec prześladowań

P l a c  W o l n o ś ci  w  R a d z y n i u  P o d l a sk i m 8  L i s t o pa d a  2 0 1 5 r . N i e d z i el a  g o d z . 1 3 : 0 0 Tydzień modlitw o prześladowany Kościół Nie bądź obojętny wobec okrucieństw, mordów i gwałtów na chrześcijanach na całym świecie!!! W programie: – Inscenizacja mordu na Koptach jaka miała miejsce w lutym bieżącego roku na plaży w Libii, – Informacje o stanie… …czytaj dalej. »