VIII. Przepisy końcowe

§20.

Sprawy nie ujęte w Kodeksie Wewnętrznym regulują uchwały, wytyczne lub zalecenia właściwych organów Kościoła na podstawie Statutu Kościoła i zgodzie z Pismem Świętym.