Miesięczne archiwum: Wrzesień 2023

Rekolekcje Modlitwy Mesjańskiej

O rekolekcjach modlitewnych Szczególny czas przeznaczony dla Boga, czas jedności dla rodziny duchowej. W tym czasie Duch Święty w sposób szczególny dotyka serc dzieci Bożych. Tańcem i uwielbieniem, modlitwą i słowem będziemy wychwalać Mesjasza i umacniać się w prawdziwej wierze mesjańskiej. Zarejestruj się i zasmakuj z nami żydowskiej radości wielbienia jedynego prawdziwego Boga. Rejestracja i szczegółowe informacje na stronie: https://retreat-warsaw.pl/