Peter Wentz – konferencja

Kochani w Chrystusie,
cieszymy się, że jako Zbór Jezusa Chrystusa w Radomiu możemy być organizatorami konferencji z udziałem Petra Wenza, w dniach 23.11.2012 – 25.11.2012 roku. Jako pastorzy, starsi, przywódcy oraz liderzy, odpowiedzialni za Kościół Jezusa Chrystusa w Polsce, jesteście serdecznie zaproszeni.
Myślą przewodnią konferencji będzie:
„ Jakość i charakter w służbie dla Królestwa”
Jest wielką łaską to, że nasz Pan, Jezus Chrystus, daje nam możliwość spotkania się prawie w centrum Polski, by mieć ze sobą społeczność, obopólnie się poznać i zbudować.
Nadzieja, którą żywimy, wypływa z tego, że w naszym kraju Bóg powołał do życia denominacje, kościoły, grupy, a nawet pojedyńcze osoby, które swoją pasją, kochającym sercem i oddaniem dla sprawy Ewangelii są głosem Bożym dla naszej ojczyzny. Dlatego jest to wielkim przywilejem móc Was na tą konferencję zaprosić, aby poznać się osobiście, a przede wszystkim uwielbić Boga za Jego cudowny plan zbawienia Polaków.
Wierzymy, że bicie Bożego serca jest po to, aby każdy człowiek dostąpił zbawienia i wystarczy Krwi Jezusa, aby oczyścić każdego pragnącego w tym kraju, jak i tych rozproszonych poza granicami.
Żyjemy w wielkim oczekiwaniu tego, co Pan przygotował i cieszymy się na ten wspólny czas, który spędzimy dla chwały Jezusa, dla wzmocnienia służby i wizji w naszych sercach.

Organizatorzy ze Zboru Jezusa Chrystusa w Radomiu

PETER WENZ

Od 1984 główny pastor BGG Stuttgart / Niemcy, największego zboru charyzmatycznego w Niemczech (4000 dorosłych członków, 1700 dzieci i młodzieży). Oprócz służby w swoim zborze (bazującym na nabożeństwach i kościołach domowych) usługuje w krajach niemieckojęzycznych, innych krajach europejskich oraz na pozostałych kontynentach. Kieruje również siecią różnych społeczności chrześcijańskich w ponad 20 krajach.
Jest żonaty i ma trójkę dorosłych dzieci.

Adres i plan konferencji:
Kościół Jezusa Chrystusa w Radomiu
ul.1905 Roku 3 K (budynek hotelu „GROMADA”, na terenie dawnych Zakładów Metalowych)
26-600 Radom

Piątek 23.11.2012
- Otwarcie od 12:00: powitanie, rejestracja gości, informacja o przebiegu konferencji
- Uwielbienie: od 12:15 do 12:45
- I sesja: od około 13:oo do max. 14:30
- Obiad: od 14:30 do 16:00 wraz z kawą / herbatą i ciastem
- Uwielbienie: od 16:00
- II sesja: od 16:15 do 17:45
- Kolacja: od około 17:45 do 19:00
- Uwielbienie: od 19:00
- III wieczorna sesja: od 19:30 do 21:00

Sobota 24.11.2012
- Uwielbienie: od 9:30
- IV sesja: od 10:00 do 11:30
- Przerwa na kawę / herbatę i ciasto: od 11:30 do 12:00
- V sesja: od 12:00 do 14.00, zakończenie w połączeniu z czasem pytań i odpowiedzi
- Obiad wraz z kawą / herbatą i ciastem: od 14:00 do 16:00
- Uwielbienie: od 18:00 do 18:30
- VI wieczorna sesja: od 18:30 do 20:00

Niedziela 25.11.2012
- Nabożeństwo z udziałem Petra Wenza: godz. 11:00

Wypełnione zgłoszenie i dokonanie opłaty jest potwierdzeniem udziału w konferencji.

Koszty:
na 1 osobę 45,00 zł, małżeństwo 90,00 zł z pełnym wyżywieniem podczas spotkań = dwa obiady, jedna kolacja – kawa, herbata z ciastem i owocami

Zgłoszenie nie jest zbiorowe. Rejestracja jest ważna na jedną osobę, lub małżeństwo.

Opłaty należy dokonywać na: KJCH Radom. Ul. Gajowa 8
nr konta – PKO BP 46 1020 4317 0000 5002 0253 0665
z dopiskiem: KONFERENCJA

Prosimy Was o terminowe zgłaszenie udziału, które jest w załączniku na adres: seminarium.kjch@onet.pl
Koniec przyjmowania zgłoszeń upływa z dniem 15.11.2012.

wenz