Ślubowanie małżeńskie

ROZPOCZĘCIE NABOŻEŃSTWA

1. Powitanie przez pastora. Modlitwa Pańska.
2.  2-3 pieśni.
3.  Pieśń ,,Zbawiciel w Kanie Galilejskiej”.
4.  Kazanie.
5.  Pastor po kazaniu prosi młodych aby powstali. Młodzi stają przed Pastorem, który mówi do zgromadzonych:
,,Zebraliśmy się przed obliczem Bożym, by być świadkami uroczystości zaślubin. Pismo Święte uczy nas, że małżeństwo jest świętą instytucją, ustanowioną w niebie przez Bożą MĄDROŚĆ i DOBROĆ „

Który rzekł:         ,,Niedobrze jest człowiekowi, gdy jest sam

Uczynię mu pomoc ODPOWIEDNIĄ DLA NIEGO’’ 1 Moj. 2:18.

I poniżej:    ,,…Staną się jednym ciałem”. 1 Mój. 2:24.

Jezus Chrystus, Syn Boży uhonorował i uświęcił wesele w Kanie swoją obecnością i pierwszym cudem przynoszącym wielką radość PAŃSTWU MŁODYM i gościom.

W powyższym obrazie jest symbol, obraz tego co ma nastąpić, kiedy oblubienica, tzn. Kościół będzie poślubiona BARANKOWI tj. CHRYSTUSOWI.

Jako pierwszą proszę SIOSTRĘ      ………………………………………………………………

A później BRATA                           ………………………………………………………………

SIOSTRA:

Stojąc przed obliczem Bożym, powagą Słowa Bożego i przed całym KOŚCIOŁEM,  oświadczam, że biorę sobie Ciebie, ……………….., za męża  i ślubuję Ci MIŁOŚĆ, WIERNOŚĆ, SZACUNEK i OPIEKĘ oraz, że CIĘ NIE OPUSZCZĘ AŻ DO ŚMIERCI.

BRAT:

Stojąc przed obliczem Bożym, powagą Słowa Bożego i przed całym KOŚCIOŁEM, oświadczam, że biorę sobie Ciebie ………………, za żonę i ślubuję Ci MIŁOŚĆ, WIERNOŚĆ, SZACUNEK i OPIEKĘ oraz, że CIĘ NIE OPUSZCZĘ AŻ DO ŚMIERCI.

Proszę wszystkich o powstanie

Pastor modli się kładąc ręce na ich głowy. Później modli się cały Zbór (Modlitwa Pańska).

Proszę by PAŃSTWO MŁODZI powstali (pozostali siadają) i za chwilę wymienili obrączki ślubne jako symbol nierozerwalności małżeństwa.

Mężu, przyjmij tę obrączkę, jako znak mojej miłości i wierności.

Żono, przyjmij tę obrączkę, jako znak mojej miłości i wierności.

Jako powołany i uprawniony sługa Ewangelii Jezusa Chrystusa w Jego Kościele.

OGŁASZAM, że

                            BRAT                 ……………………………………………………………..

I

                            SIOSTRA            ………………………………………………………………

są prawnym małżeństwem, zawartym przed Bogiem w mojej i Waszej obecności.

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO

Niech wam błogosławi Pan i niechaj was strzeże; niech rozjaśni Pan swoje oblicze nad wami i niech wam miłościw będzie; niech obróci Pan twarz swoją ku wam i niech wam da pokój.

Amen.