Ryszard Krzywy – seminarium

„Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do Kościołów…” Obj./Ap 2, 7.11.17.29
Zapraszamy na Seminarium „Jak słyszeć Boga?” z udziałem Ryszarda Krzywego, w Kościele Chrześcijan Baptystów w Radomiu ul. Wacława 8.

Ryszard Krzywy jest mężem, ojcem, głosicielem Słowa Bożego i wieloletnim pastorem.
Od kilkunastu lat posługuje obdarowaniem proroczym. Usługuje w różnych chrześcijańskich wspólnotach w Polsce i za granicą.

Czy Bóg mówi dzisiaj do nas? Czy można Go słyszeć? Czym jest proroctwo?
Czy chrzescijanin potrzebuje dziś proroctwa? Czy Kościół potrzebuje proroctwa?

Piątek, 26 października 2012 r.
Godz. 17:00 – projekcja filmu i wprowadzenie (spotkanie otwarte)
Sobota, 27. października 2012 r.
Godz. 10:00-17:00 – wykłady i warsztaty (seminarium odpłatne)
Niedziela, 28 października 2012 r.
Godz. 10:30 – nabożeństwo otwarte (z usługą proroczą)

Koszt uczestnictwa w seminarium w sobotę: 25 zł za os. lub 40 zł za parę (kolejna osoba z rodziny – 20 zł)
Zgłoszenia rejestracyjne do 19 października 2012 na adres: kchb.radom@gmail.com,
tel. 603 863 888
Wpłata: Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów w Radomiu
nr konta: 18 1240 1789 1111 0010 1813 2956
tytułem: SEMINARIUM + Imię i nazwisko

Liczba uczestników seminarium jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń!
Nie zapewniamy opieki dla dzieci, ani posiłków.

Ryszard-Krzywy