Miesięczne archiwum: Czerwiec 2010

Projekt KATYŃ – 2010

Projekt KATYŃ -2010 jest skierowany do chrześcijan z Polski, Rosji, Ukrainy, Białorusi, Litwy oraz do Mesjanistycznych Żydów z tych krajów. Jego Integralną częścią jest zorganizowanie w dniu 10 lipca 2010r. spotkania postno-modlitewnego z udziałem ewangelicznych wierzących z krajów uczestniczących w projekcie.  Celem projektu jest : przebaczenie i pojednanie pomiędzy krajami uczestniczącymi w projekcie w duchu ewangelicznego nauczania modlitwa o złamanie duchowych przekleństw pomiędzy w/w krajami proklamowanie Bożej suwereności , władzy i panowania nad naszymi krajami stworzenie płaszczyzny dla współpracy Kościołów z krajów uczestniczących w projekcie . Projekt KATYŃ 2010  został  objęty  HONOROWYM PATRONATEM  ze  strony : Andrzeja Jeziernickiego Prezbitera Naczelnego… …czytaj dalej. »