Nabożeństwa z udziałem gości

W niedzielę, 7 października 2012 r., o godz. 11.30, przy ul. Sienkiewicza 1 odbędzie się uroczyste nabożeństwo z okazji 25 – lecia Zboru KChWE w Kielcach. Usłuży na nim zaproszony gość, Pastor Ryszard Krzywy, który jest używany przez Boga w namaszczeniu proroczym i sprawuje urząd proroka. Po nabożeństwie odbędzie się agapa z udziałem gościa.
Natomiast w niedzielę, 14 paździenika 2012 r., o godz.11.30, przy ul. Sienkiewicza 1 odbędzie się nabożeństwo z udziałem Pastora Jarosława Bagińskiego. Pastor Jarosław Bagiński służył przez 7 lat jako duszpasterz, prowadząc i zakładając wspólnoty charyzmatyczne w Kościele Rzymsko-Katolickim. Ponad rok służył jako lider w Kościele Zielonoświątkowym w Żarach oraz misji pomocy najbiedniejszym, bezdomnym i uzależnionym „Rancho Nadzieja”. Obecnie jest pastorem Zboru KChWE w Zielonej Górze.

Serdecznie zapraszmy do udziału!

KOCI_E~1