V. Zbór

§15.

Powoływanie nowego zboru, w następstwie realizacji §20 ust.1 pkt 9 Statutu Kościoła, odbywa się wg niżej przyjętych zasad:

1. Na wniosek osób zainteresowanych Kancelaria Kościoła zwołuje zebranie założycielskie.

2. W zebraniu założycielskim uczestniczy członek Kancelarii Kościoła lub upoważniony przez nią na piśmie Pastor.

3. Protokół Zabrania Założycielskiego zawiera uchwałę o przystąpieniu do KChWE, propozycję kandydata na Pastora. Protokół podpisują uczestnicy zebrania.

4. Ostateczna decyzja o powołaniu Zboru i Pastora zapada na podstawie uchwały Kancelarii Kościoła.

5. W przypadku powołania kolejnego Zboru w danej miejscowości, Kancelaria Kościoła zasięga opinii Pastora istniejącego Zboru.