Miesięczne archiwum: Lipiec 2011

Statut MZChWE

STATUT MIĘDZYNARODOWEGO ZGROMADZENIA CHRZEŚCIJAN WIARY EWANGELICZNEJ (MZChWE) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1.1 Międzynarodowe Zgromadzenie chrześcijan wiary ewangelicznej (dalej Zgromadzenie) jest organizacją religijną, stworzoną na podstawie dobrowolnego połączenia związków wyznaniowych chrześcijan wiary ewangelicznej (dalej – ChWE) poszczególnych państw w celu rozwoju i koordynacji wspólnej posługi i rozpowszechniania Ewangelii w świecie. 1.2 Wyznanie wiary Zgromadzenia opiera się na Biblii (kanonicznych księgach Starego i Nowego Testamentu). Zgromadzenie wyznaje wiarę w Jedynego Boga, odwiecznie istniejącego w trzech osobach – Ojcu, Synu i Duchu Świętym, konieczność narodzenia się na nowo dla zbawienia, chrzest wodny w wierze poprzez całkowite zanurzenie w wodzie i chrzest w Duchu Świętym… …czytaj dalej. »