Kontakt

Kościół Chrześcijan Wiary Ewangelicznej w RP                                                         Kancelaria Kościoła
ul. Piotrkowska 29
25 – 510 Kielce
e-mail: kancelaria@kchwe.pl
tel. 572 406 408
       609 725 598
Konto bankowe Kościóła Chrześcijan Wiary Ewangelicznej w RP 
BGŻ O/Radom 85 2030 0045 1110 0000 0016 1050

 
Kościół Chrześcijan Wiary Ewangelicznej Zbór w Kielcach,
konto bankowe KChWE Zboru w Kielcach
PKO BP SA O/Kielce 67 1020 2629 0000 9802 0091 7534