Kontakt

Kościół Chrześcijan Wiary Ewangelicznej w RP                                                         Kancelaria Kościoła
ul. Sienkiewicza 3
25 – 351 Kielce
e-mail: kancelaria@kchwe.pl
tel.  609 725 598
Konto bankowe Kościóła Chrześcijan Wiary Ewangelicznej w RP 
Bank Pekao O/Kielce 77 1240 4416 1111 0011 1032 8637

Kościół Chrześcijan Wiary Ewangelicznej Zbór w Kielcach,
konto bankowe KChWE Zboru w Kielcach
PKO BP SA O/Kielce 67 1020 2629 0000 9802 0091 7534