TYLKO JEZUS / GRACE CONFERENCE

TYLKO JEZUS / GRACE CONFERENCE – Trzy dni które mogą zmienić Twoje życie.
ul. Wyborna 20 03-681 Warszawa
Zapraszamy na konferencję. Gośćmi i głównymi mówcami będą liderzy europejskiego Grace Alliance, stowarzyszenia które jest związane bezpośrednio z Josephem Princem. https://gracealliance.eu/
Znani pastorzy, którzy na nowo znaleźli miłość Jezusa podzielą się swoim doświadczeniem oraz słowem które zmieniło ich i wyrwało z rutyny religijnego życia.
Stracili wiarę i zwątpili we wszystko, żyli bezowocnie, nie widząc sensu istnienia i służby. Znaleźli Jezusa na nowo i chcą Ci o tym opowiedzieć.
Marcel Gaasenbeek – nasz główny mówca, pastor kościoła Redemption w Holandii, jeden z najlepszych głoszących łaskę w Europie. Kiedyś pastor Joseph Prince służył w jego malutkiej, targanej problemami wspólnocie i prorokował o wielkich zmianach, o powołaniu Marcela do pastorowania. W ciągu dziesięciu lat pięćdziesięcioosobowa grupa wyrosła na kilkutysięczny kościół.
Ben Stolz – pastor kościoła GRACE w Buchs, Szwajcaria. Jest pasjonatem mocy, piękna i potencjału lokalnego kościoła. Kocha pomaganie ludziom we wzrastaniu w poznaniu bezwarunkowej miłości i łaski Boga. Jest nauczycielem w Grace Academy.
Adam Burandt – Założyciel kościoła w Bytowie. Nauczyciel szkoły Łaska i Prawda. Mówi, że pewnej niedzieli, rano nie chciał iść do kościoła z powodu zniechęcenia, a był pastorem tego kościoła. Na nowo spotkał Jezusa, który objawił łaskę i wróciło życie.
Andrzej Stepanow – studiował teologię katolicką i ewangelicką. Założyciel szkoły biblijnej i wspólnoty „Spichlerz”. Napisał takie książki jak „Zbuduj mi świątynię”, „Fundamenty wiary” „Reformacja łaski”. Prowadzi kanał na YT „Hiper! Łaska”
Paul van Laar – pastor z Budapesztu, pochodzi z Holandii, służy w kościele Redemption w Holandii i na Węgrzech. Wcześniej był przedstawicielem zespołu Hillsong z Australii.
Annemarie van Laar – psychoterapeutka młodzieży, liderka służby młodzieżowej. Razem z mężem prowadzi służbę w Budapeszcie i Amersfoort.
Plan:
—————
Piątek
Uwielbienie MateO
18:00 Panel, pytania i odpowiedzi
19:00 Marcel Gaasenbeek
—————
Sobota
10:00-12:00 Ben Stolz
12:00-12.30 przerwa
12:30-14:00 Seminaria tematyczne w małych pokojach
Tematy seminariów:
Annamarie van Laar „Rodzicielstwo i wychowanie dzieci w łasce”.
Paul van Laar „Przywództwo w łasce”.
Ben Stolz „Budowanie zespołu”.
Adam Burandt „Co daje łaska w życiu”.
14:00 -16:00 Obiad.
16.30 Panel – pytania z sali
Uwielbienie MateO
19.00 Marcel Gaasenbeek
—————
Niedziela
10:00 Paul van Laar
13:00 Marcel Gaasenbeek
Między sesjami zapraszamy na kawę