Życzenia świąteczne 2013

„Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez nie powstało, a bez niego nic nie powstało, co powstało. W nim było życie, a życie było światłością ludzi. A światłość świeci w ciemności, lecz ciemność jej nie przemogła.” J 1,1-4

Z okazji zbliżajacych się Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku 2014 pragnę złożyć najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności i obfitości Bożego błogosławieństwa.

Prezbiter Naczelny
Pastor Andrzej Jeziernicki