Ewangelizacja z udziałem Piotra Stępniaka

Serdecznie zapraszamy na ewangelizację 01 marca 2014 (sobota) godz. 18.00 Ekumeniczna Świątynia Pokoju Kielce ul. Sienkiewicza 1 z udziałem Piotra Stępniaka.
Piotr Stępniak mieszka w Odolanowie. Były gangster, spędził w więzieniach ponad 20 lat. Obecnie od 5 lat prowadzi spotkania z młodzieżą na terenie całego kraju: w szkołach, więzieniach, domach dziecka, zakładach poprawczych. Bohater programu TVP Byłem gangsterem, Kawa czy herbata i wielu innych.
Motto służby Piotra to:
„Łaknącemu dać jeść, pragnącemu dać pić, przechodnia przyjąć, chorego odwiedzić, do przebywającego w więzieniu pójść.”
Naszym celem jest realizacja powyższe biblijnej zasady. Realizujemy ten cel poprzez opiekę, doradztwo, pracę wychowawczo – adaptacyjną, pomoc materialna i duchowa środowiskom dotkniętych patologią, bezradnym, uzależnionym i upośledzonym społecznie. Kształtowanie właściwych postaw społecznych opartych o wartości chrześcijańskie.
Wspieramy ludzi w przystosowaniu się do życia w otaczającej nas rzeczywistości, wskazujemy drogę do zmiany ich sytuacji, oraz do zaspokojenia ich najistotniejszych życiowych potrzeb.

GEPARD_clean(1)