450-lecie wydania Biblii Brzeskiej – Pińczów

Zbór KChWE w Pińczowie zaprasza na uroczystość z okazji 450-lecia wydania Biblii Brzeskiej zwanej również Pińczowską. 04 października 2013 (piątek) godz. 14.00
w Budynku Pińczowskiego Belwederu, ul. Piłsudskiego 2A.

W programie:

1. Wykład „Znaczenie Pińczowa w dziejach małopolskiej Reformacji” – Prof. dr hab. Waldemar Kowalski, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach.

2. Wykład „Biblia Brzeska – powstanie, kształt, znaczenie pińczowskiego przekładu Pisma Świętego” – Pastor Wojciech Leszczyński, Kościół Chrześcijan Wiary Ewangelicznej w Warszawie.

3. Koncert Chóru Ewangelicznej Wspólnoty Zielonoświątkowej „Z Bieszczad”.

Organizatorzy: Kościół Chrześcijan Wiary Ewangelicznej w Pińczowie, Muzeum Regionalne w Pińczowie, Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury.

Patronat honorowy: Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów Włodzimierz Badurak.

biblia pinczowska