Wystawa w Koninie

„Prześladowania Chrześcijań”
W środę (21 stycznia) w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Koninie odbyło się spotkanie z koordynatorem OPEN DOORS POLSKA Maciejem Maliszakiem. Open Doors to międzywyznaniowa i międzynarodowa organizacja, udzielająca pomocy chrześcijanom, którzy są prześladowani za wiarę w Jezusa Chrystusa w ponad 50 krajach.

O prześladowaniu mówi się nie tylko wtedy, gdy chrześcijanie są ranieni, torturowani czy zabijani z powodu swojej wiary, tak jak dzieje się to w wielu krajach. Prześladowanie ma miejsce także wtedy, gdy chrześcijanie z powodu swojej wiary tracą miejsca pracy lub środki na utrzymanie; kiedy dzieci z powodu swojej wiary lub wiary rodziców nie mogą dostać się do szkół lub mają ograniczone szanse zdobycia wykształcenia; kiedy chrześcijanie z powodu presji otoczenia lub w obawie o swoje życie muszą opuścić swoje rodzinne strony.

Według oceny organizacji Open Doors, chrześcijanie stanowią największą grupę prześladowanych z powodów religijnych. Szacuje się, że na całym świecie około 100 mln chrześcijan doświadcza prześladowań ze względu na swoją wiarę w Jezusa Chrystusa.

W ostatnich latach zaobserwowaliśmy – mówił Maciej Maliszak – że sprawcami prześladowań coraz częściej są także osoby z najbliższego otoczenia ofiar. Zjawisko to też nazywamy prześladowaniem, ponieważ dla ofiar nie ma znaczenia czy cierpieniem obarcza ich państwo czy sąsiedzi. Niestety, w przypadkach prześladowań państwo rzadko interweniuje – często chrześcijanie nękani przez okoliczną społeczność nie otrzymują pomocy ze strony policji czy wojska, nie wszczyna się dochodzeń, a ciemiężyciele nie ponoszą żadnej kary za swe czyny.

Prelekcja zorganizowana została w ramach wystawy „Prześladowania chrześcijan we współczesnym świecie”, która do 30 stycznia czynna jest jeszcze w Galerii „Nad Książkami” MBP w Koninie. Wystawa w sposób przekrojowy obrazuje problem prześladowań. Doskonale przybliża tę tematykę zarówno osobom wierzącym, jak i niewierzącym. Jej przekaz jest dostosowany do osób w każdym wieku. A przygotowana została przez Stowarzyszenie „Głos Prześladowanych Chrześcijan”.

zdjęcia, tekst: Aleksandra Jurgielewicz (MBP w Koninie)

FOTOGALERIA Z OTWARCIA WYSTAWY

REPORTAŻ Z OTWARCIA WYSTAWY

Zachęcamy Pastorów i wspólnoty do zorganizowania takich wystaw i prelekcji w swoich miastach.