Spotkanie postno-modlitewne Zborów Lubelszczyzny

W dniu 14 marca 2015 r. o godz. 17.00. w Zborze KCHWE w Radzyniu Podlaskim
Od kilku lat uczestniczymy w comiesięcznych spotkaniach postno – modlitewnych Zborów ewangelicznych z terenu województwa lubelskiego tj. Zborów w Świdniku, Łęcznej, Lubartowie, Parczewie.
Wspólnie modlimy się o nasz kraj, zachęcamy się do trwania w Chrystusie i pracy dla Królestwa Bożego, dzielimy się Słowem Bożym i uczestniczymy w Wieczerzy Pańskiej. Spotkania te odbywają się na przemian w poszczególnych Zborach. Dzięki temu nawiązane zostały bliskie relacje pomiędzy naszymi Zborami oraz indywidualnymi wierzącymi, mamy możliwość organizowania i uczestniczenia w różnego rodzajach przedsięwzięciach misyjno-ewangelizacyjnych. W latach ubiegłych zorganizowaliśmy spotkanie modlitewne w Katyniu; uczestniczyliśmy w Marszach dla Jezusa, wiecu poparcia dla Izraela w walce z terroryzmem islamskim itp. Nasze spotkania są praktycznym wyrazem jedności i miłości Bożej.

„Aby wszyscy byli jedno”
Ew. Jana 17:21

Bliższe informacje: kchwerp@op.pl.