Usługa prorocza

Serdecznie zapraszamy na nabożeństwo niedzielne 08 marca 2015 o godz. 11.30 z udziałem Gościa Ryszarda Krzywego.

Ryszard Krzywy jest pełnoetatowym prorokiem. Od wielu lat usługuje Słowem proroczym zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami. Posiada szczególne obdarowanie przekazywania Słowa od Boga do wielu osób. Jego prorocze objawienia stanowią inspirację i zachętę do wytrwałej służby, życia w Bożej bojaźni, wytrwałości i zabiegania o dary duchowe. Nauczanie ma wymiar głęboki i praktyczny.

W sobotę 07 marca 2015 o godz. 18.00 w biurze Kościoła przy ul. Piotrkowskiej 29 będzie spotkanie Gościa z liderami.

Zapraszamy!!!