Szkolenie

Zapraszamy na szkolenie na temat:
” Roli i znaczenia grup samopomocowych w profesjonalnej pomocy na rzecz ludzi uzależnionych i ich rodzin”

Mówca: Hermann Hagerbaumer z Niemiec.
Jest doświadczonym i poważanym chrześcijańskim terapeutą z długoletnim doświadczeniem w pracy w z osobami uzależnionymi, koordynował pracę grup samopomocowych dla osób uzależnionych oraz ich rodzin w Niemczech i innych krajach , przez wiele lat byl czlonkiem władz ogólnokrajowych Blękitnego Krzyża w Niemczech .l

Termin :

12-13 marca 2010 r.

Miejsce: Radzyński Ośrodek Kultury i Rekreacji w Radzyniu Podlaskim ul. Jana Pawła II 4, sala nr 13
Plan :

12 marca 2010r. ( piątek) godz.15.00 rejestracja

godz.16.00 – sesja: znaczenie pracy w grupach wsparcia dla osób

uzależnionych i ich rodzin

godz.17.00 – sesja: praca wolontariusza pomagającego uzależnionym

godz.18.00 – przerwa wieczorna

godz.19.00 – działalność Błękitnego Krzyża w Polsce i na świecie

 

13 marca 2010r. ( sobota)

godz.9.00 – poranna społeczność

godz. 10.00 – sesja: praca z osobami uzależnionymi

godz.11.00 – 12.15 – dyskusja w grupach ( warsztaty)

godz.12.15 przerwa obiadowa

godz.14.00 – praca w grupach – część I

godz.15.00 – praca w grupach – część II

godz.16.30 -sesja: Typologia alkoholizmu .Profesjonalne podejście do pracy z osobami

uzależnionymi.

godz.18.00 – kolacja

godz.19.00 – społeczność wieczorna uczestników szkolenia

Organizatorzy:
Śląska Fundacja ” Etoh -Błękitny Krzyż”,Klub Abstynenta ” Stop ” w Radzyniu Podlaskim , Ośrodek Szkoleń i Terapii w Annopolu k/Kocka, Kościół Chrześcijan Wiary Ewangelicznej w Radzyniu Podlaskim

Patronat : Burmistrz Miasta Radzynia Podlaskiego

Kontakt : tel. 501515985, 506130219

alcohol[1]