Studium Listu Jakuba

List Jakuba zadaje pytania:
Czy Bóg chętnie daje mądrość komukolwiek, kto o to prosi?
Czy prawdziwa pobożność powściąga język?
Czy jeśli ktoś uchybia w jednym przykazaniu to jest także winny uchybienia wszystkim?
Czy wiara bez uczynków – to jak wiara demonów?
Czy mąż doskonały powinien ujarzmić język?
Czy mądrość Boża = mądrości ze świata?
Czy przyjaźń z światem to wrogość wobec Boga?
Czy Bóg jest o nas zazdrosny?
Czy usilna modlitwa sprawiedliwego może zdziałać tak wiele?

Aby uzyskać odpowiedzi na te pytania zapraszamy od 3 marca w każdą środę o godzinie 19.00 na Studium Listu Jakuba, ul. Sienkiewicza 1 , Ekumeniczna Świątynia Pokoju.

Obraz m