Projekt KATYŃ – 2010

Projekt KATYŃ -2010 jest skierowany do chrześcijan z Polski, Rosji, Ukrainy, Białorusi, Litwy oraz do Mesjanistycznych Żydów z tych krajów. Jego Integralną częścią jest zorganizowanie w dniu 10 lipca 2010r. spotkania postno-modlitewnego z udziałem ewangelicznych wierzących z krajów uczestniczących w projekcie.

 Celem projektu jest :

  • przebaczenie i pojednanie pomiędzy krajami uczestniczącymi w projekcie w duchu ewangelicznego nauczania
  • modlitwa o złamanie duchowych przekleństw pomiędzy w/w krajami

  • proklamowanie Bożej suwereności , władzy i panowania nad naszymi krajami

  • stworzenie płaszczyzny dla współpracy Kościołów z krajów uczestniczących w projekcie .

Projekt KATYŃ 2010  został  objęty  HONOROWYM PATRONATEM  ze  strony :

Andrzeja Jeziernickiego Prezbitera Naczelnego Kościoła Chrześcijan Wiary Ewangelicznej w RP

Andrzeja Nędzusiaka Przewodniczącego Rady Krajowej Aliansu Ewangelicznego w RP

   Kościoły uczestniczące w projekcie:


Zbór Kościoła Chrześcijan Wiary Ewangelicznej w Radzyniu Podlaskim .

Zbór Kościoła Chrześcijan Wiary Ewangelicznej w Łęcznej

Zbór Kościoła Chrześcijan Wiary Ewangelicznej w Świdniku

Zbór Kościoła Zielonoświątkowego w Parczewie

Zbór Kościoła Zielonoświątkowego w Lubartowie

Zbór Kościoła Bożego w Chrystusie ” Chrześcijańska Wspólnota – Jozue” w Siedlcach

Osoby odpowiedzialne za realizację projektu:

Pastor Tomasz Mańko tel. (+48)83- 3529576, kom.(+48)606454441

                                          e-mail: kchwerp@op.pl

Edward Kędziera ; tel.(+48) 81-4622381, kom. (+48) 698715083,

                                    e-mail: pm_swiat_christ@op.pl

Zbory zainteresowane uczestnictwem  w projekcie proszone są  o kontakt .!!!

KATYŃ