Konferencja

Serdecznie zapraszamy na konferencję „Niech przyjdzie Twoje Królestwo, niechaj Twoja wola się wypełni” z udziałem pastorów: Michaela Holcomb (USA) i Theodoora Verkuil (Holandia), która odbędzie się 25 i 26 czerwca 2010 roku w Kielcach w Kościele przy ul. Sienkiewicza 1.

Michael Holcomb jest pastorem Kościoła Door Fellowship w USA, którego założycielami i pastorami seniorami są jego rodzice: Margaret i Wayne Holcomb. Mike ukończył Szkołę Prorocką w Virginii. Po otrzymaniu od Boga proroczego objawienia w 1981 r, Duch Świety rozwija go w tym namaszczeniu, a jego usługa przyczynia się do budowania Bożego Królestwa i indywidualnego życia poszczególnych ludzi. Oto co sam Michael mówi na temat Bożego objawionego Słowa: ”Duch i Słowo muszą być w zgodzie, ponieważ to Duch Święty jest autorem Słowa. Wielu ludzi obawia się, że prorocy żyją i prorokują wychodząc poza granice naznaczone przez Pismo, ale nie jest tak z prawdziwymi prorokami. Prawdziwi prorocy są Bożymi sługami, których motywacją jest ubogacenie życia świętych i usługiwanie dla chwały Jezusa Chrystusa. Tam, gdzie istnieje szczera i uczciwa służba prorocza, jest też wylanie owoców życia chrześcijańskiego. Wierzę, że Bóg dał mi łaskę, by być częścią tej Bożej pracy”.

Theodoor Verkuil jest pastorem Shekinach Ministries w Holandii. Wspólnie z żoną Lien są posłuszni Bożemu nakazowi zakładania zborów w Amsterdamie i okolicy. Obecnie prowadzi pracę w trzech społecznościach przygotowując pastorów i liderów. Theodoor zajmuje się również pracą misyjną, jest namaszczonym nauczycielem Słowa Bożego, otwartym na służbę w pełni i mocy Ducha Świętego.

Program konferencji:

25 czerwca (piątek) godz. 18.00-20.00 – pierwsza sesja

26 czerwca (sobota) godz. 11.00-14.00 – druga sesja

przerwa obiadowa

godz. 16.00 – 19.00 – trzecia sesja

Z chrześcijańskim pozdrowieniem

Pastor Andrzej Jeziernicki

KOCI_E~1