KONFERENCJA

Przyjeżdżają do Kielc: pastor Wayne Holcomb z żoną Margaret z USA, pastor Theodore Verkuil z żoną Lien oraz brat Clifton v.Ommeren z Holandii

Przyjazd do Kielc 20.06.2012

21.06.12 - usługa w Radomiu

22.06.12 - usługa w Starachowicach – pastorzy Wayne Holcomb i Theodore Verkuil

-grupa domowa dla kobiet z udziałem sióstr Margaret Holcomb i Lien Verkuil godz.17.00 w Kielcach

-nabożeństwo młodzieżowe z udziałem Cliftona v. Ommeren godz. 18.00

Ekumeniczna Świątynia Pokoju, ul. Sienkiewicza 1 w Kielcach

23.06.12 - pierwsze spotkanie, temat: „Potrzeba duchowych ojców/matek w Kościele” z udziałem gości godz.11.00

- drugie spotkanie, temat: „Potrzeba duchowych ojców/matek w Kościele” z udziałem gości godz. 16.00.

Obydwa spotkania odbędą się w Ekumenicznej Świątyni Pokoju, ul. Sienkiewicza 1 w Kielcach

24.06.12 - nabożeństwo z udziałem gości w Kielcach godz. 11.30

Zapraszamy!!!

KOCI_E~1