KONFERENCJA

Pragniemy serdecznie zaprosić zbory Kościoła Chrześcijan Wiary Ewangelicznej na konferencję poświęconą tematyce osób niepełnosprawnych intelektualnie w Kościele, która odbędzie się 19 maja w Warszawskim Seminarium Teologicznym.

Jej celem jest zapoznanie uczestników ze specyfiką pracy ewangelizacyjnej i duszpasterskiej z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie oraz pracy duszpasterskiej z ich rodzicami. Mówcami są teoretycy i praktycy posiadający wieloletnie doświadczenie w tej dziedzinie.

Organizatorzy:
- Warszawskie Seminarium Teologiczne
- Duszpasterstwo Osób Niepełnosprawnych działające przy Kościele Chrześcijan Baptystów w Chociwlu
- Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne- Oddział w Żyrardowie

Program:
09.00-10.00 Rejestracja

10.00-10.30 Rozpoczęcie Konferencji

10.30-11.15 Wykład 1 – Charakterystyka osób niepełnosprawnych intelektualnie
w stopniu głębszym- prof. Anna Zamkowska

11.15-11.30 Przerwa

11.30-12.15 Osoby niepełnosprawne intelektualnie a działanie łaski Bożej – Zbawienie i Chrzest Wiary – dr Elżbieta Bednarz

12.15-12.30 Przerwa

12.30-13.30 Wykład 3 – Praca duszpasterska z rodzicami dzieci niepełnosprawnych – pastor Henryk Kufeld

13.30-14.15 Obiad

14.30-15.30 Doświadczenia rodziców z dzieckiem niepełnosprawnym- Ewa Lorenc, Justyna i Maciej Górkowie

15.30-15.45 Przerwa

15.45-17.15 Inicjatywy Kościołów i organizacji chrześcijańskich podejmowanych
na rzecz osób niepełnosprawnych intelektualnie

17.30-18.00 Kolacja

Informacje o mówcach:
Prof. Anna Zamkowska-były nauczyciel szkoły specjalnej dla uczniów z upośledzeniem umysłowym. Od 18 lat jest nauczycielem akademickim w Wydziale Nauczycielskim Politechniki Radomskiej. Prowadzi zajęcia biblijne na obozach dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie i szkolenia dla osób pracujących z nimi.

Dr Elżbieta Bednarz- doktor teologii; pedagogiki religijnej; nauczyciel dyplomowany – oligofrenopedagog. Obecnie pracownik naukowo-dydaktyczny w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej oraz Warszawskim Seminarium Teologicznym. Autorka programów i podręczników do nauki religii zielonoświątkowej oraz opracowań naukowych i dydaktycznych o tematyce niepełnosprawności.

Ewa Lorenc- mama trojga dzieci, w tym 13-letniej Esterki z zespołem Downa, pedagog z powołania, prezes Fundacji na rzecz dzieci niepełnosprawnych „Wczesna Edukacja”, właściciel firmy edukacyjnej dla przedszkoli Akademia Salomona.

Maciej i Justyna Górkowie- rodzice trójki dzieci, w tym 10-letniego Mikołaja z zespołem Downa. Oboje pracują w Kościele – Maciej jako zastępca pastora, Justyna- uczy w szkółce niedzielnej.

Pastor Henryk Kufeld- od 1991r. pastor zborów baptystycznych. Ojciec dorosłej córki z ze-społem Downa. Współzałożyciel Koła Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski w Koszalinie przy Towarzystwie Przyjaciół. Od kilkunastu lat wraz żoną Marylą prowadzą służbę o charakterze duszpasterskim dla rodzin z niepełnosprawnymi intelektualnie dziećmi poprzez obozy wakacyjne i cykliczne spotkania.

Konferencja-Osoba-niepelnosprawna-intelektualnie-w-Kosciele_news_thumb[1]