KONFERENCJA

Zapraszamy na konferencję pod hasłem ”Życie w wolności od więzów strachu” z udziałem Margaret i Wayna Holcomb z USA oraz Lien i Theodoora Verkuil z Holandii. Konferencja odbędzie się 14-ego maja (sobota) 2011 roku w następującym porządku:

- godz. 10.00 – 13.00 – spotkanie dla kobiet, Ekumeniczna Świątynia Pokoju przy ul. Sienkiewicza 1 w Kielcach, podczas którego nauczaniem i modlitwą usługiwać będą siostry Lien Verkuil i Margaret Holcomb,
w tym samym czasie zapraszamy braci na spotkanie dla mężczyzn w biurze przy ulicy Piotrkowskiej 29 w Kielcach, nauczanie poprowadzą pastorzy Wayne Holcomb i Theodoore Verkuil,
- przerwa obiadowa
- godz. 17.00 – 19.00 – spotkanie dla kobiet i mężczyzn, Ekumeniczna Świątynia Pokoju przy ul. Sienkiewicza 1 w Kielcach.

Serdecznie zapraszamy!

kościół