Szkoła Uwolnienia Kielce 2015

W dniach 01 – 03 maja 2015 po raz szósty w Polsce, a po raz drugi w Kielcach odbędzie się Szkoła Uwolnienia 201. (kurs zawansowany)
Głównym mówcą będzie Pastor Józef Jasiński. Pastor Jasiński w ramach Promised Land Ministries szkoli Ciało Chrystusa na całym świecie na temat uwalniania i walki duchowej. W ciągu ostatnich 10 lat Bóg otworzył drzwi do wielu krajów (Trinidad, Filipiny, Myanmar (Birma), Malezja, Indonezja, Nigeria, Burundi, Rwanda, Uganda, Tanzania, Kongo, Kamerun, Sierra Leone, Liberia i Wybrzeże Kości Słoniowej), w których pastor Józef i jego zespół prowadzili warsztaty z uwolnienia. Warsztaty te były i nadal są prowadzone także w Kanadzie. Pan przekazał pastorowi Józefowi wizję, aby jechać do Indii, do innych części Azji, Afryki oraz Europy. W ramach podstaw walki duchowej organizowane jest szkolenie 101 oraz szkolenie zaawansowane 201.
Pozostali goście:
Christian Kangudie jest członkiem Promised Land Ministries i asystentem pastora Józefa Jasińskiego. Chris urodził się w Demokratycznej Republice Konga. Dorastał w Toronto i ukończył studia elektrotechniczne. Jego ojciec jest pasotrem Kościoła „Seed of Life” w Toronto. Chris przybył do Edmontonu i Pan przyprowadził go do Promised Land Ministries poprzez trzy sny o współpracy z pastorem Józefem w służbie uwolnienia. Pan dał także Chrisowi uwolnienie, którego on potrzebował. Od tego czasu asystuje pastorowi Józefowi w prowadzeniu Promised Land Ministries, nauczaniu i głoszeniu. Chris ma pasję do Pana i do uwalniania jeńców na wolność.
Carl Henderson. Od 2007 roku Carl Henderson pracował jako misjonarz-ewangelista i założyciel zborów na Filipinach. Carl ma w sobie pasję do Chrystusa i współczucie dla zagubionych, uznaje, że największa potrzebą dla każdego jest zbawcza wiara w Jezusa Chrystusa oraz życie w pokucie, posłuszeństwie i miłości wobec Niego. Podczas jego pierwszego roku na Filipinach, szkolił ponad 1600 filipińskich ewangelistów, 18 misjonarzy, przyczynił się do powstania ponad 75 nowych kościołów domowych. Spędził tam 5 lat. Pastora Józef Jasińskiego z Promised Land Ministries spotkał w 2009 roku, gdzie otrzymał kształcenie oraz szkolenie w posłudze walki duchowej i uwolnienia. Towarzyszył mu również w podróży do Indonezji, gdzie nauczał i usługiwał. Obecnie prowadzi Mission of Reconciliation in Harlingen, Texas USA.

Tematy Szkoły Uwolnienia 201:
• Experts in War ( Eksperci w wojnie) JÓZEF
• Doradztwo w temacie uwolnienia JÓZEF
• Niszczenie form schiozofrenii (rejection – odrzucenie) CHRIS
• Bunt, czary, szaleństwo – potrójne związanie JÓZEF
• Przezwyciężanie strachu używając miłości CARL
• Insecurity & Inferiority (brak poczucia bezpieczeństwa i poczucie niższości )– Podwójne Związanie JÓZEF
• Służba zranionemu duchowi CARL
• Żółć i korzeń zgorzknienia JÓZEF
• Duch traumy CHRIS
• Lewiatan – król dumy JÓZEF
• Duch nienawiści CARL
• Rozpoznawanie duchów JÓZEF
• Królestwo Ahaba i Jezabel Chris
• Strategia Jericho
• TESTIMONIES – świadectwa
• Korzenie słabości i choroby JÓZEF
• MASS HEALING – masowe uzdrowienie CARL

School of deliverance 201 – Themes
• Experts in War JOSEPH
• Counselling in deliverance JOSEPH
• Destroying the forms of schizophrenia (rejection ) CHRIS
• Rebellion, witchcraft, madness – triple bondage JOSEPH
• Overcoming fear with love CARL
• Insecurity & Inferiority – double bondage JOSEPH
• Ministry to broken spirit CARL
• Bile and the root of bitterness JOSEPH
• The spirit of trauma CHRIS
• Leviathan – king of pride JOSEPH
• The spirit of hatred CARL
• Descerning spirits JOSEPH
• Kingdom of Ahab and Jezabel Chris
• The strategy of Jericho
• TESTIMONIES
• Roots of weakness and illness JOSEPH
• MASS HEALING CARL

POST I MODLITWA ZA SZKOŁĘ UWOLNIENIA W DNIACH 20 – 26 kwietnia 2015 r., do którego zachęcamy.
Izajasza 58, 1-12

Czas trwania konferencji: 01 – 03 maja 2015 (3 dni)

PLAN KONFERENCJI
Piątek 01 maja 2015
- godz.9.00 – 11.00 – REJESTRACJA

- godz.10.00 – 11.00 – Uwielbienie
- godz.11.00 – 15.00 – SZKOŁA UWOLNIENIA – Wykłady
- godz.15.00 – 16.00 – przerwa obiadowa
- godz.16.00 – 19.00 – SZKOŁA UWOLNIENIA – Wykłady
Sobota 02 maja 2015
- godz.9.00 – 13.00 – SZKOŁA UWOLNIENIA – Wykłady
- godz.13.00 – 14.00 – przerwa obiadowa
- godz.14.00 – 16.00 – SZKOŁA UWOLNIENIA – Wykłady
- godz.16.00 – 18.00 – przerwa
- godz.18.00 – 24.00 – masowe uwolnienie
Niedziela 03 maja 2015
- godz.9.00 – 11.00 – NABOŻEŃSTWO
— godz. 9.45 – 10.00 – Słowo Pastor Andrzej Jeziernicki
— godz.10.00 – 11.00 – Nauczanie Pastor Józef Jasiński
- godz.11.00 – 13.00 – świadectwa
- godz.13.00 – 14.00 – przerwa obiadowa
- godz.14.00 – 15.00 – SZKOŁA UWOLNIENIA – Wykłady
- godz.15.00 – 17.00 – modlitwa za chorych (uzdrowienia)

Miejsce organizacji konferencji:
Centrum Kongresowe
Targi Kielce S.A.

ul. Zakładowa 1
25-672 Kielce

Organizator: Kościół Chrześcijan Wiary Ewangelicznej w Kielcach
Pastor Andrzej Jeziernicki
Informacje pod nr tel. 572 406 408 lub e-mail: kancelaria@kchwe.pl
Opłata konferencyjna: 70 zł*
*opłata konferencyjna nie zawiera kosztu noclegów i wyżywienia. Prosimy o organizację we własnym zakresie.
Na terenie Targów Kielce będzie działał catering, gdzie będzie można zakupić posiłki.

Rejestracja na konferencję odbywa się poprzez formularz rejestracyjny (na dole strony). Potwierdzeniem rejestracji będzie wpłacenie opłaty konferencyjnej na konto:

96 1020 2629 0000 9602 0311 4063

Kościół Chrześcijan Wiary Ewangelicznej
Zbór w Kielcach

W tytule przelewu proszę wpisać Szkoła Uwolnienia oraz imię i nazwisko.

Liczba miejsc ograniczona.
Wpłaty nie będą zwracane.

MAPA DOJAZDU NA TARGI KIELCE

TANIE NOCLEGI