Szkoła Pełnego Uwolnienia

„Zwycięstwo w Jezusie” – 31 maja godz. 10.00

Wiele osób zmaga się z wieloma problemami, nie potrafi znaleźć wyjścia ze swoich zniewoleń. Często przyczyną takich stanów jest demoniczna aktywność w życiu takiej osoby. Twoim przeznaczeniem jest zwycięstwo w Jezusie, a nie nieustające zmaganie się z tym co ciebie dręczy. Szkoła jest skutecznym narzędziem wprowadzającym Ciebie w stan Bożej wolności. Zapraszamy na wspólne studiowanie Słowa Bożego i modlitwę o uwolnienie, początek godz. 10.00. Tematy wykładów: Kim jesteś w Chrystusie, Jak ciemność działa w Tobie, Kroki ku wolności. Kościół Chrześcijan Wiary Ewangelicznej – Zbór Spichlerz w Warszawie ul. Ostroroga 24. Wstęp wolny. Zebrana zostanie ofiara.

 

2014_SPU[1]