„7 gór wpływu”

Seminarium z pastorem Markiem Belilesem – 7 czerwca godz. 10.00

Serdecznie zapraszamy wszystkich chrześcijan na wyjątkowe seminarium „7 gór wpływu”, które poprowadzi amerykański pastor i społecznik Mark Beliles. Pastor Mark jest wyjątkowym człowiekiem, który skupia się na nauczaniu na temat roli jaką powinien grać Kościoła Jezusa we współczesnym świecie. Nasz gość jest zapraszany przez rządy wielu państw świata, by szkolić i przygotowywać kadrę urzędników w zakresie budowy sprawiedliwego, biblijnego społeczeństwa. Seminarium „7 gór wpływu” poświęcone jest tematyce jak budować chrześcijański wpływ w takich dziedzinach jak: media i sztuka, biznes, kościół, medycyna, edukacja,rodzina, rząd. Wszyscy mile widziani. Seminarium odbędzie się w sobotę 7 czerwca w godz. 10 – 14.oo w siedzibie Kościoła Chrześcijan Wiary Ewangelicznej – Zbór Spichlerz w Warszawie ul. Ostroroga 24. Wstęp wolny.