Sprzeciw wobec prześladowań

P l a c  W o l n o ś ci  w  R a d z y n i u  P o d l a sk i m
8  L i s t o pa d a  2 0 1 5 r .

N i e d z i el a  g o d z . 1 3 : 0 0

Tydzień modlitw o prześladowany Kościół
Nie bądź obojętny wobec okrucieństw, mordów i gwałtów na chrześcijanach na całym świecie!!!

W programie:
- Inscenizacja mordu na Koptach jaka miała miejsce w lutym bieżącego roku na plaży w Libii,

- Informacje o stanie prześladowań chrześcijan na świecie,

- Odśpiewanie pieśni ku pamięci prześladowanych chrześcijan,

- Krótka modlitwa.

Beznazwy-1