Reformacja i jej dziedzictwo na Lubelszczyźnie

Wojewódzka Biblioteka Publiczna
im. Hieronima Łopacińskiego
w Lublinie

Stowarzyszenie Przyjaciół
I Liceum Ogólnokształcącego w Radzyniu Podlaskim

Alians Ewangeliczny w RP

zapraszają na konferencję
„Reformacja i jej dziedzictwo na Lubelszczyźnie”

19 października 2017 r.
Radzyń Podlaski

I Liceum Ogólnokształcące, ul. Partyzantów 8

25 października 2017 r.
Lublin

Wojewódzka Biblioteka Publiczna
im. Hieronima Łopacińskiego, ul. Narutowicza 4

Konferencja związana jest z realizacją projektu „Ocalić od zapomnienia –
Szlakiem kulturowego dziedzictwa protestanckiego na ziemi radzyńskiej”,
współfinansowanego przez Powiat Radzyński

Radzyń Podlaski
I Liceum Ogólnokształcące, ul. Partyzantów 8
10.00 Powitanie uczestników konferencji
10.15 Społeczne oddziaływanie protestantyzmu
prof. zw. dr hab. Tadeusz Zieliński, prorektor Chrześcijańskiej Akademii
Teologicznej w Warszawie
10.45 Protestantyzm a dynamika kultury
prof. zw. dr hab. Janusz T. Maciuszko, kierownik Katedry Teologii
Historycznej Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie
11.15 Zasady reformacji u podstaw powstania Stanów Zjednoczonych Ameryki
prof. dr Timothy L. Robnett, Multnomah University w Portland
(Oregon), USA
11.45 „Protestanckie varia. Wystawa ze zbiorów WBP w Lublinie”
mgr Katarzyna Podkowińska, Dział Zbiorów Specjalnych Wojewódzkiej
Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie
12.15 XVI-wieczna reformacja na ziemi radzyńskiej
dr Tomasz Mańko, Pastor Kościoła Chrześcijan Wiary Ewangelicznej
w Radzyniu Podlaskim, koordynator projektu „Ocalić od zapomnienia
- Szlakiem kulturowego dziedzictwa protestanckiego na ziemi
radzyńskiej”
12.45 W kręgu mecenatu literackiego protestanckich Firlejów w XVI-XVII w.
dr Jerzy Deneka

Lublin
Wojewódzka Biblioteka Publiczna
im. Hieronima Łopacińskiego, ul. Narutowicza 4
10.00 Powitanie uczestników konferencji
10.15 Zasady reformacji u podstaw powstania Stanów Zjednoczonych Ameryki
prof. dr Timothy L. Robnett, Multnomah University w Portland (Oregon), USA
10.45 Protestanci i katolicy w dialogu ekumenicznym
ks. dr hab. Przemysław Kantyka, prof. KUL, kierownik Katedry Teologii
Protestanckiej w Instytucie Ekumenicznym KUL
11.15 Teologiczne zasady XVI-wiecznej Reformacji
ks. dr hab. Sławomir Pawłowski, prof. KUL, Katedra Teologii Prote- stanckiej w Instytucie Ekumenicznym KUL
11.45 Luter, Melanchton, Kalwin – Ojcowie Reformacji
dr hab. Piotr Kopiec, Katedra Teologii Protestanckiej w Instytucie
Ekumenicznym KUL
12.15 „Informator Luteranów Lubelskich” – charakterystyka i bibliografia zawartości
dr Agnieszka Prymak-Sawic, Dział Bibliografii Lubelszczyzny i Wiedzy
o Regionie Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie

Konferencji w Lublinie towarzyszyć będą wystawy: „Reformacja w numizmatyce”, „Lubelscy Ewangelicy” – wystawa przygotowana przez Andrzeja i Magdę Ner