Prezentacja Wieczerzy Paschalnej w Radzyniu Podlaskim

W dniu 30 kwietnia 2016r. (sobota) o godz. 17.00 w ramach realizowanego przez Zbór Kościoła Chrześcijan Wiary Ewangelicznej w Radzyniu Podlaskim projektu Ocalić od zapomnienia – Szlakiem dziedzictwa żydowskiego w powiecie radzyńskim: żydowskie obrzędy i zwyczaje religijne” odbędzie się prezentacja Wieczerzy Paschalnej połączona z degustacją tradycyjnych potraw oferowanych w trakcie święta Pesach wraz z okolicznościowym wykładem.

Celem projektu jest zachowanie pamięci oraz śladów obecności kultury żydowskiej na terenie ziemi radzyńskiej poprzez organizację serii wykładów dla osób zainteresowanych tą tematyką, spotkań odtwarzających niektóre religijne obrzędy i zwyczaje żydowskie połączone z degustacją tradycyjnych potraw, koncert muzyki żydowskiej wraz z wykładem na temat roli uwielbienia Boga w życiu religijnym, wycieczka szlakiem cmentarzy żydowskich na terenie powiatu radzyńskiego, spotkania z przedstawicielami narodowości żydowskiej, udostępnienie treści Księgi Pamięci Żydów Radzyńskich poprzez przetłumaczenie wybranych fragmentów oraz wydanie okolicznościowego folderu.

Realizacja projektu wynika z konieczności zachowania śladów, pamięci oraz dorobku kultury społeczności żydowskiej na naszym terenie, ukazania wspólnej historii Polaków i Żydów, wskazanie elementów wspólnych w praktykach i wierzeniach religijnych, ukazanie bogactwa i duchowości kultury żydowskiej oraz jej wkładu w rozwój kultury na naszym terenie.

Zadanie współfinansowane jest przez Powiat Radzyński.

Miejsce;
Kościół Chrześcijan Wiary Ewangelicznej
ul. Parkowa 35
21 – 300 Radzyń Podlaski
www.kchweradzyn.pl

 
Osoby zainteresowane proszone są o kontakt tel. 606 454 441.
Ilość miejsc ograniczona !!!