Pastor dr Endre Flaisz z Kościoła Wiary z Węgier – POLECAMY!

NAUCZANIE PASTOR EDNRE FLAISZ-PLIK DO ODSŁUCHANIA

Na nabożeństwie niedzielnym 29 listopada 2015 w KCHWE Zborze w Kielcach gościł Pastor dr Endre Flaisz, który podzielił się słowem na temat Kościoła czasów ostatecznych.

Pastor dr Endre Flaisz z Kościoła Wiary z Węgier. Kościół Wiary (Hit Gulekezete) pastora Sandora Nemetha w Budapeszcie jest obecnie największym kościołem ewangelicznym w całej Europie. Na niedzielne nabożeństwa w stolicy Węgier uczęszcza ok. 20 tysięcy osób, a w całym kraju liczba członków kościoła przekracza 50 tysięcy, nie licząc dzieci i sympatyków. Kościół Wiary wydaje miesięcznik, gazetę codzienną, ma sieć chrześcijańskich przedszkoli, szkół podstawowych i średnich oraz szkołę wyższą w Budapeszcie. Co tydzień, w każdą niedzielę w jednym z głównych, węgierskich kanałów telewizyjnych transmitowane są nabożeństwa z Budapesztu i głoszenia pastora Sandora Nemetha, którego autorytet i wiedza biblijna są wysoko cenione nie tylko na Węgrzech, ale też w wielu krajach świata. Dr Endre Flaisz – to absolwent paryskiej Sorbony i Wydziału Filozofii Uniwersytetu w Budapeszcie. Jest bardzo bliskim współpracownikiem pastora Sandora Nemetha. Jest profesorem Akademii Świętego Pawła w Budapeszcie (Szent Pál Akadémia) gdzie wykłada filozofię i Nowy Testament. Autor wielu artykułów i książek. Ma głęboką wiedzę biblijną, dar nauczania i szczególną zdolność analizy bieżących wydarzeń politycznych w kontekście Bożego Słowa. Prowadzi zbór Kościoła Wiary w Kiskunhalas przy węgiersko-serbskiej granicy. Często podróżuje na misje, usługiwał między innymi w Kambodży, Kongo, Kirgistanie. Regularnie gości w Izraelu, gdzie ma wykłady na jednej z wyższych uczelni w Jerozolimie.