PIOTR STĘPNIAK – SPOTKANIE OTWARTE

Piotr Stępniak - pseudonim „Gepard” jest byłym gangsterem, który spędził w więzieniach 25 lat za handel bronią i narkotykami, trudnił się wymuszeniami, pobiciami i handlem żywym towarem. Jego życie uległo całkowitej zmianie po spotkaniu z Bogiem.

Obecnie jest terapeutą w Stowarzyszeniu Pomocy „Arka Noego”. Prowadzi w wielu miejscach spotkania terapeutyczne i profilaktyczne. Telewizja Polska nakręciła o nim reportaż „Byłem gangsterem”.

Przyjdź i posłuchaj prawdziwej historii człowieka,
którego życie Bóg zmienił całkowicie.
Jeśli potrzebujesz pomocy przyjdź!!!

Spotkanie autorskie „I ty możesz zmienić swoje życie. Stop narkomanii-alkoholizmowi-przemocy”

7 czerwca 2016 r. (wtorek)
godz.: 18:00

8 czerwca 2016 r. (środa)
godz.: 17:00

Radzyń Podlaski
ul. Parkowa 35
Zapraszamy!

Piotr Stępniak i jego współpracownicy z grupy „Boża Banda Byłych Bandytów” są żywym dowodem na to, że pomimo najgorszego położenia człowieka i jego upadku, zawsze jest szansa na wyjście i rozpoczęcie nowego „czystego” życia.

WSTĘP WOLNY!!!

bg2016

Zbór Kościoła Chrześcijan Wiary Ewangelicznej w Radzyniu Podlaskim realizuje projekt zatytułowany „Jestem czysty – uzależnienia i ich wpływ”. Projekt ten jest realizacją oferty złożonej do Urzędu Miasta w Radzyniu Podlaskim w ramach konkursu ofert na realizację w 2016 r. zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
Zadanie obejmuje cykl wykładów w szkołach oraz jednodniowe otwarte wykłady poświęcone uzależnieniom od alkoholu, narkotyków i dopalaczy. Prelekcje te będą przeprowadzone przez Piotra Stępniaka, znanego opinii publicznej terapeutę, byłego gangstera oraz jego współpracowników z grupy„Boża Banda Byłych Bandytów”.

Nasi wykładowcy są od wielu lat zaangażowani w prowadzenie zajęć w zakresie przeciwdziałania nałogom w przedszkolach, szkołach, zakładach karnych, uczelniach, ośrodkach kuratorskich, kościołach różnych denominacji itp.

Projekt jest skierowany do dzieci i młodzieży, osób z rodzin zagrożonych uzależnieniami, kuratorów, nauczycieli, terapeutów, osób ze środowisk trzeźwościowych z terenu miasta Radzynia Podlaskiego.

Cele projektu, to:
- wskazanie dzieciom, młodzieży oraz dorosłym zagrożeń wynikających ze stosowania używek,
- integracja środowiskowa i pokoleniowa,
- wskazanie sposobów, jak odmawiać gdy ktoś proponuje używki,
- wskazanie alternatywnego sposobu spędzania czasu,
- udzielenie bezpłatnych porad i konsultacji terapeutycznych.

Uczestnicy projektu będą mogli wysłuchać wykładów, obejrzeć filmy o szkodliwym wpływie nałogów na zdrowie i psychikę człowieka, osobiście porozmawiać z ludźmi, którzy byli „niewolnikami” tych nałogów, wysłuchać historii ich życia z nałogiem i wyzwolenia się z niego, nauczyć się jak odmawiać, gdy ktoś proponuje używki, zapoznać się ze sposobem spędzenia czasu w trzeźwości. Będzie także czas na zadawanie pytań oraz dyskusję.

Zapraszając ludzi, którzy sami przeszli przez tak trudne doświadczenia życiowe, chcemy uzmysłowić społeczeństwu negatywne skutki stosowania używek.

Cele te chcemy zrealizować poprzez osobiste spotkanie dzieci i młodzieży z ludźmi takimi, jak z terapeutą, byłym gangsterem Piotrem Stępniakiem i jego grupą, którzy są żywym dowodem na to, że pomimo najgorszego położenia człowieka i jego upadku, zawsze jest szansa wyjścia i rozpoczęcia nowego „czystego” życia.

Termin realizacji zadania: 6 – 8 czerwca 2016 r. 
Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie proszone są o kontakt telefoniczny,
tel.: 606 454 441.