Odznaczenie dla Pastora Zboru w Radzyniu Podlaskim

Informujemy, że Zarząd Województwa Lubelskiego wyróżnił Pastora Zboru dr Tomasza Mańko Medalem Medalem Pamiątkowym Województwa Lubelskiego za zasługi dla województwa lubelskiego. Uroczystość wręczenia medalu odbyła się w piątek 11 marca 2017 r. w trakcie uroczystej szabasowej kolacji spotkania szabasowego w I Liceum Ogólnokształcącym, w której wzięło udział ponad 70 osób, w tym młodzież z Izraela wraz z opiekunami uczestnicząca w wymianie młodzieżowej.
Pan Tadeusz Sławecki w w imieniu Marszałka Województwa Lubelskiego wręczył odznaczenie wraz z dyplomem. W swojej laudacji wyjaśnił, że to odznaczenie zostało przyznane dla Pastora Zboru w uznaniu jego zaangażowania na polu działalności społeczno- charytatywnej na rzecz województwa lubelskiego oraz budowaniu mostów przyjaźni pomiędzy narodem polskim i żydowskim.
Pastor Tomasz Mańko w swojej przemowie podziękował za to zaszczytne odznaczenie wskazując, że tej działalności nie byłby w stanie sam osobiście prowadzić, gdyby nie łaska i pomoc ze strony Boga oraz wierzących ze Zboru „Nowe Jeruzalem” w Radzyniu Podlaskim.
dyplomzzdwl

Przypomniał przy tym swój udział w spotkaniu z Ministrem Edukacji Izraela Shai Piron, jakie odbyło się w dniu 17 kwietnia 2013r. w Warszawie, w trakcie którego wskazywał na potrzebę budowania bezpośrednich więzi między młodzieżą polską i żydowską. To dzięki różnym działaniom oraz współpracy z władzami miasta i powiatu możliwe było zbudowanie trwałych mostów porozumienia między społecznością żydowską a polską na lokalnym gruncie, a także realizacja wielu projektów pomocowych na rzecz różnych instytucji oraz osób potrzebujących z województwa lubelskiego.

Gratulujemy przyznanego odznaczenia i dziękujemy Bogu za konkretne owoce zaangażowania w dialog polsko-żydowski na lokalnym gruncie oraz działalności na polu społeczno-charytatywnej dla dobra mieszkańców województwa lubelskiego.

1

2

4

Spotkanie z Ministrem Edukacji Izraela i Ambasadorem Izraela

W związku z przyznaniem przez Zarząd Województwa Lubelskiego wyróżnienia dla Pastora Zboru Kościoła Chrześcijan Wiary Ewangelicznej w Radzyniu Podlaskim dr Tomasza Mańko oraz Medalu Pamiątkowego Województwa Lubelskiego za zasługi dla województwa lubelskiego zamieszczamy artykuł, jaki został zamieszczany na naszej stronie internetowej w dniu 26.04.2013 r. dotyczący spotkania z Ministrem Edukacji Izraela Panem Szaj Pironem oraz Ambasadorem Izraela Cvi Rav Nerem.

W trakcie tego spotkania była poruszona m.in. kwestia nawiązania bezpośrednich kontaktów pomiędzy młodzieżą polską i izraelską. Takie kontakty zostały nawiązane na naszym radzyńskim gruncie, czego dowodem jest podpisane porozumienie pomiędzy Starostwem Powiatowym w Radzyniu Podlaskim a miastem Kiryat Motzkin w Izraelu mające na celu m.in. wymianę młodzieży. Taka wymiana młodzieżowa została nawiązana i przynosi już konkretne owoce.

2 (1)

4 (1)

Link do artykułu: SPOTKANIE Z MINISTREM EDUKACJI IZRAELA PANEM SZAJ PIRONEM ORAZ AMBASADOREM IZRAELA CVI RAV NEREM