Ocalić od zapomnienia

ZAKOŃCZENIE PROJEKTU Ocalić od zapomnienia – Szlakiem dziedzictwa żydowskiego w powiecie radzyńskim: żydowskie obrzędy i zwyczaje religijne.

Zbór Kościoła Chrześcijan Wiary Ewangelicznej w Radzyniu Podlaskim zrealizował projekt „Ocalić od zapomnienia – Szlakiem dziedzictwa żydowskiego w powiecie radzyńskim: żydowskie obrzędy i zwyczaje religijne”. Całość projektu koordynował dr Tomasz Mańko – Pastor Zboru „Nowe Jeruzalem” Kościoła Chrześcijan Wiary Ewangelicznej w Radzyniu Podlaskim. Nasze zadanie było współfinansowane przez Powiat Radzyński.

Celem projektu było dążenie do zachowanie pamięci oraz śladów obecności kultury żydowskiej na terenie ziemi radzyńskiej poprzez organizację serii wykładów dla młodzieży szkolnej, nauczycieli i osób zainteresowanych tą tematyką, spotkań odtwarzających niektóre żydowskie obrzędy i zwyczaje religijne połączone z degustacją tradycyjnych potraw, koncert muzyki żydowskiej wraz z wykładem na temat roli uwielbienia Boga w życiu religijnym, wycieczka szlakiem cmentarzy żydowskich na terenie powiatu radzyńskiego, spotkania z przedstawicielami narodowości żydowskiej, udostępnienie treści Księgi Pamięci Żydów Radzyńskich poprzez przetłumaczenie wybranych fragmentów oraz wydanie okolicznościowego folderu.

Realizacja projektu wynikała z konieczności zachowania pamięci oraz dorobku kultury społeczności żydowskiej, ukazania śladów obecności tej kultury oraz jej wkładu w rozwój kultury na terenie powiatu radzyńskiego, przybliżenia bogactwa i duchowości obecnej w zwyczajach i praktykach religijnych społeczności żydowskiej oraz pomoc w odkrywaniu wspólnych elementów w praktykach i wierzeniach religijnych wyznawców judaizmu i chrześcijaństwa. Brak wiedzy i nieświadomość istnienia tej kultury jest przyczyną pojawiania się różnych niewłaściwych przesądów, uprzedzeń mających cechy antysemityzmu. Odbiorcami projektu były osoby z różnych grup wiekowych i zawodowych zainteresowanych tematyką kultury żydowskiej, młodzież i nauczyciele z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II oraz I Liceum Ogólnokształcącego w Radzyniu Podlaskim.

W ramach realizacji projektu odbyły się wykłady w I Liceum Ogólnokształcącym w Radzyniu Podlaskim oraz w Zborze Kościoła Chrześcijan Wiary Ewangelicznej „Nowe Jeruzalem” w Radzyniu Podlaskim połączone z prezentacją praktyk i zwyczajów religijnych obecnych w trakcie niektórych świąt żydowskich, jak: Szabat, Pesach, Szawuot, Chanuka, Rosz Ha Szana oraz degustacją tradycyjnych potraw żydowskich oferowanych w trakcie tych świąt; wycieczka szlakiem cmentarzy żydowskich na terenie powiatu radzyńskiego: w Wohyniu, Czemiernikach i Radzyniu Podlaskim połączona z wykładem o żydowskich praktykach i zwyczajach religijnych w odniesieniu do śmierci i pogrzebu oraz odmówieniem żydowskiej modlitwy za zmarłych „Kadisz” i zapaleniem świecy na cmentarzu żydowskim w Radzyniu Podlaskim; koncert muzyki żydowskiej w kinie „Oranżeria” w wykonaniu zespołu Jarmuła Band połączonego z wykładem nt. roli uwielbienia Boga w życiu religijnym; ekspozycja żydowskich przedmiotów religijnych (Tora, Talmud babiloński, mezuza, menora, szofar, tałes, jarmułki, fragment Tory odnaleziony w Wohyniu oraz kartek z książek religijnych odnalezionych w Radzyniu Podlaskim) związanych z tradycją żydowską oraz wydano folder „Ocalić od zapomnienia-Szlakiem dziedzictwa żydowskiego w powiecie radzyńskim: żydowskie obrzędy i zwyczaje religijne”.

W efekcie realizacji projektu jego uczestnicy zapoznali się z różnymi aspektami życia religijnego żydów radzyńskich oraz dorobkiem kultury żydowskiej, posiedli umiejętność rozpoznania elementów łączących kulturę i religię żydowską z chrześcijańską oraz wiedzę umożliwiającą przeciwstawienie się negatywnym uprzedzeniom wobec narodu żydowskiego. Efekty dokumentujące poszczególne etapy realizacji projektu zostały uwidocznione na stronie internetowej Kościoła i Radzyńskiej Krainy Serdeczności prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim, w artykułach prasowych w lokalnych mediach oraz w wydanym okolicznościowym folderze.

Naszym zamierzeniem jest, aby wydany okolicznościowy „Ocalić od zapomnienia - Szlakiem dziedzictwa żydowskiego w powiecie radzyńskim: żydowskie obrzędy i zwyczaje religijne” stał się pomocą dla każdej osoby zainteresowanej tą tematyką, był źródłem wiedzy o żydowskich zwyczajach i praktykach religijnych obecnych na terenie ziemi radzyńskiej i służył kształtowaniu postaw szacunku dla różnorodności, bez czego trudno jest funkcjonować we współczesnym wielokulturowym świecie.

 

okladkafolderu