1List duszpasterski Kancelarii KChWE

Kielce, 20.10.20.

List duszpasterski Kancelarii Kościoła Chrześcijan Wiary Ewangelicznej w RP

 Żyjemy w zmieniającym się świecie, a obecna epidemia sprawiła, że te zmiany, albo przyśpieszyły, albo stały się bardziej widoczne. Jednocześnie jesteśmy świadomi szybkich zmian zachodzących w naszym kraju w dziedzinie wiary i religijności.

Dla jednych obecny kryzys jest pełen zagrożeń. Będąc ludźmi wiary w Pana Jezusa Chrystusa powinniśmy postrzegać ten czas jako pełen możliwości i odpowiedzialności, które stoją przed Kościołem Chrześcijan Wiary Ewangelicznej.

Drodzy Bracia i Siostry, jako Kancelaria Kościoła chcielibyśmy podzielić się z wami kilkoma myślami, do dalszej dyskusji i modlitwy.

Po pierwsze  do tej pory ruch ewangelikalny ( w tym nasz Kościół) był najczęściej reakcją na Kościół Katolicki w Polsce a w najlepszym razie jego uzupełnieniem. Mogliśmy mówić, z czym się nie zgadzamy, albo czego brakuje katolicyzmowi w porównaniu z chrześcijaństwem ewangelikalnym.

Dziś nasza odpowiedzialność staje się o wiele większa a zadanie bardziej złożone. Musimy głosić i nauczać w Polsce „całą wolę Bożą” Dz. 20:27. Przestajemy być reakcją, a stajemy się akcją. Jesteśmy odpowiedzialnym Kościołem chrześcijańskim dla coraz bardziej zsekularyzowanego społeczeństwa.  Stajemy się odpowiedzialni za formułowanie i nauczanie doktryny apostolskiej, edukację biblijną, oraz biblijny światopogląd w kwestiach społecznych.

W Ewangelii Mateusza 23:34 Pan mówi, że posyła proroków, mędrców i uczonych w Piśmie. Większość Izraela odrzuciła te trzy kategorie usługujących. My jako wspólnoty zielonoświątkowe/charyzmatyczne byliśmy do tej pory otwarci na ‘proroków’. W obecnym sezonie odczuwamy potrzebę większego otwarcia na mędrców i uczonych w Piśmie.  W dzisiejszym języku nazwalibyśmy ich naukowcami, ludźmi świata akademickiego, czy biblistami.

Chrześcijaństwo ewangelikalne a szczególnie pentekostalne (zielonoświątkowe) często bazuje na przeżyciach (uczuciach) i duchowym doświadczeniu. Jednak tylko dogłębne poznanie Bożego Słowa i doktryny apostolskiej, która w naszym rozumieniu pokrywa się z doktryną zielonoświątkową. Może dać długotrwałą stabilność, która dziś jest nam wszystkim tak bardzo potrzebna.

Kolejną potrzebą dającą porządek i bezpieczeństwo Kościołowi, szczególnie w dobie kryzysu jakim dziś jest pandemia. To przede wszystkim większe zrozumienie i docenienie roli liderów w lokalnym Kościele (biskup, prezbiter, diakon – Fil. 1:1). Reformacyjna definicja Kościoła jako zgromadzenia ludzi wierzących, gdzie głoszona jest Ewangelia i sprawowane są właściwie sakramenty (Wieczerzę Pańską i Chrzest) powinna być uzupełniona o służbę  przełożonych zboru, prezbiterów i diakonów.

W dzisiejszym świecie ulegającym ciągłym wstrząsom, dziwnym zmianom, wręcz dewiacjom, które zaburzają chrześcijański system wartości. Kościół powinien być  miejscem stałości i stabilności, duchowym domem, bezpiecznym miejscem dla wielu.

Wierzymy, że jest to właściwy czas, aby Kościół zdobył wiarygodność i odzyskał utracona reputację (autorytet).

Przed nami dwa wydarzenia które mogą być pomocne w kierunku rozwoju KChWE.

1) Wydanie książki prezbitera naczelnego KChWE Andrzeja Jeziernickiego, pt. Kościół Chrześcijan Wiary Ewangelicznej w Polsce. Studium teologicznoekumeniczne. Która przedstawia zarys historii Kościoła (konieczna dla zbudowania własnej tożsamości)  od momentu oficjalnego ukonstytuowania w roku 1929 do chwili obecnej, doktrynę i czym jest ekumenizm.

2) Konferencja 2021 z  udziałem prof. dr hab. Wojciecha Gajewskiego, podczas której będzie omówiony temat: Charyzmaty w historii Kościoła, ze szczególnym uwzględnieniem pierwszych trzech wieków. Często odwołujemy się do chrześcijaństwa z okresu soborów ekumenicznych, dzięki konferencji będziemy mogli opierać się solidnej i rzetelnej wiedzy historycznej.

Z Bożym błogosławieństwem

Prezbiter Naczelny
dr Andrzej Jeziernicki