2 List duszpasterski Kancelarii KChWE

                                                                                                                                 Kielce, dn. 28.12.2020 r.

 LIST DUSZPASTERSKI

 Kancelaria Kościoła Chrześcijan Wiary Ewangelicznej w RP

 Nasz Pan uprzedził nas, swoich uczniów, że jednym  ze znaków czasów końca i Jego rychłego powrotu będą epidemie ( Mat 24.7 „mór”). Przez ten pryzmat powinniśmy patrzeć na obecną pandemię Covid 19 jak i na przyszłe epidemie.

Tego typu wydarzenia mają charakter „potrząsania” zapowiedzianego przez Proroka Ageusza ( Ag. 2:6 Patrz także: Hebr. 12:26 ) Oznacza to, że epidemia sprawdza prawdziwą naturę rzeczy, w tym państw, systemów ochrony zdrowia, ale też naszych zborów i naszej osobistej wiary nie mówiąc już o kondycji naszego zdrowia. Warto wyciągać z tego wnioski i rzeczy od nas niezależne powierzać w modlitwie Bogu, a skupić się na tym co od nas zależy w tym: nad naszymi zborami, rodzinami, na naszym zdrowiu fizycznym i życiu duchowym oraz ewangelizacją.

Zachęcamy siostry i braci, aby dobrze wykorzystywać obecny czas. Może kolejny rok 2021 nie będzie lepszy, ale my możemy być lepsi i lepiej go wykorzystać dla Bożych planów. Słowa apostoła Pawła zachęcają nas właśnie do takiej postawy. „Wykorzystując czas, gdyż dni są złe” (Ef 5:16 ).

Pamiętajmy, że nasze ciała są świątynią Ducha Świętego i dla naszego Pana są tak ważne, że umarł również za nie i pewnego dnia je wskrzesi ( I Kor 6:19-20.14). Z tej przyczyny powinniśmy również dbać o własne zdrowie i jako chrześcijanie być wzorem działań prozdrowotnych pamiętając, że nasze ciała nie są naszymi bożkami a narzędziami do spełniania Bożych celów.

Eksperci są zgodni, że dla dobrego zdrowia i odporności konieczne są podstawowe rzeczy:
- dobry sen
- zdrowa dieta
- wysiłek fizyczny
- redukcja stresu.

Co do szczepień sugerujemy podejmowanie decyzji indywidualnie po wnikliwej rozmowie z lekarzem znającym stan zdrowia. Każda decyzja medyczna powinna być podjęta w wolności uwzględniając trzy sfery:
- najlepszą wiedzę medyczną
- ekspertyzę lekarza
- wartości i priorytety Pacjenta.
Decyzja o szczepieniu winna być podejmowana w podobny sposób. Z oczywistych względów leczenie chorych ( w tym szczepienia) nie mogą odbywać się w atmosferze szantażu, zastraszania, dzielenia ludzi na lepszych „zaszczepionych” i tych gorszych „niezaszczepionych”. Leczenie chorego powinno uwzględniać wolną wolę pacjenta.
Z jednej strony wiemy, że Brytyjska agencja zajmująca się kontrolą terapii (Medicines and Healthcare products Regulatory Agency, MHRA) nakazuje szczególną ostrożność w użyciu szczepionki u alergików, a późne konsekwencje szczepienia z przyczyn oczywistych nie są znane.
Z drugiej strony szczepionka może uratować życie ludziom z grupy ryzyka i przyśpieszając wytworzenie w Polsce ‘odporności stadnej’ może przybliżyć koniec epidemii.

Zwierzchnik KChWE w RP
Pastor dr Andrzej Jeziernicki