KONFERENCJA DLA RODZICÓW

Stowarzyszenie Pomocy „ARKA NOEGO” Skarżysko Kamienna oraz Kościół Chrześcijan Wiary Ewangelicznej Zbór w Pińczowie zapraszają na chrześcijańską konferencję edukacyjną dla rodziców na temat: Jak zapobiegać kontaktom z substancjami psychoaktywnymi u swoich dzieci w wieku dorastania.

Motto konferencji: Ojcowie, nie rozgoryczajcie dzieci swoich, aby nie upadały na duchu.  Kol. 3,21

Program konferencji:

1. Podstawowe informacje na temat substancji psychoaktywnych i ich działania (narkotyki, alkohol, nikotyna, dopalacze) – Paweł Włosek.

2. Jak rozpoznawać czy dziecko ma stycznosc z substancjami psychoaktywnymi – Paweł Włosek.

3. Przerwa kawowa.

4. Jak zapobiegać by dziecko nie siegało po substancje psychoaktywne – Sławomir Barańczyk.

5. Dyskusja.

6. Nabożeństwo - modlitwa o rodziców i dzieci.

Opłata konferencyjna 8 zł.

Termin: 20 listopada 2010 r. (sobota), godz. 16.00 – 21.00.

Miejsce: Kielce, Klub Animacji Kultury Szkolnej, ul. Okrzei 9.

ZAPRASZAMY SERDECZNIE!!! 

http://www.kchwe.pl/wp-content/uploads/2010/11/konferencja_rodzice.jpg

konferencja_rodzice