BIBLIA BRZESKA – XVI WIECZNA PERŁA POLSKIEGO RENESANSU

Serdecznie zapraszamy na wykład dr Tomasza Mańko i ks. Romana Lipińskiego pt. „Biblia Brzeska – XVI wieczna perła polskiego renesansu” połączony z ekspozycją Reprintu Biblii Brzeskiej z 1563 roku.

Tematyka wykładu związana jest z realizacją przez Zbór Kościoła Chrześcijan Wiary Ewangelicznej w Radzyniu Podlaskim projektu „Ocalić od zapomnienia — Szlakiem kulturowego dziedzictwa protestanckiego na ziemi radzyńskiej”, którego celem jest m.in.: zachowanie pamięci i śladów obecności reformacji protestanckiej, jaka miała miejsce na ziemi radzyńskiej, poprzez propagowanie wiedzy historycznej z tej dziedziny, popularyzację dziedzictwa i dorobku kulturowego na drodze organizacji serii wykładów dotyczących różnych aspektów reformacji oraz przywrócenie pamięci o historii reformacji i jej wkładu w rozwój kultury polskiej.

Termin: 8 września (piątek) 2017 r. godz. 17.00.
Miejsce: Miejska Biblioteka Publiczna im. Zenona Przesmyckiego ul. Armii Krajowej 5 w Radzyniu Podlaskim.

WSTĘP WOLNY!!!

Wystawa reprintu Biblii Brzeskiej udostępnionego przez Bibliotekę Kościoła Ewangelicko – Reformowanego w Warszawie odbędzie się w godz. 10.00-18.00. Reprint Biblii Brzeskiej z 1563 został wydany ramach niemieckiej serii Biblia Slavica i ukazał się w roku 2001. Honorowy Patronat nad reedycją Biblii Brzeskiej (zwanej także Kalwińską) objął Prezydent RP i napisał do niej wstęp. Tekst przekładu poprzedzają dwa listy wprowadzające: od prezydenta Polski – Aleksandra Kwaśniewskiego oraz prezydenta Republiki Federalnej Niemiec – Johannesa Raua.

Zadanie jest współfinansowane przez Powiat Radzyński

Informujemy, że Patronat Honorowy nad naszym projektem „Ocalić od zapomnienia-szlakiem kulturowego dziedzictwa protestanckiego na ziemi radzyńskiej” objął Alians Ewangeliczny w RP.

Patronat medialny sprawuje Radio Chrześcijanin.