Zakończenie Projektu Wydawania Żywności

Zakończenie Projektu Wydawania Żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2019.

Zbór Kościoła Chrześcijan Wiary Ewangelicznej w Radzyniu Podlaskim od wielu lat zaangażowany jest w realizację programów pomocy żywnościowej na rzecz osób potrzebujących z terenu powiatu radzyńskiego, które realizowane są we współpracy z Lubelskim Bankiem Żywności. Obsługa programów odbywa się poprzez istniejący przy Kościele Punkt Wydawania Żywności, który dysponuje gronem doświadczonych wolontariuszy oraz odpowiednią bazą magazynową. W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną w kraju akcje wydawania żywności odbywały się przy zachowaniu odpowiedniego reżimu sanitarnego.

W  dniu 16 czerwca 2020 r. została zakończony został projektu w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2019.  Z projektu skorzystało ponad 1000 osób z terenu powiatu radzyńskiego otrzymywało regularnie produkty żywnościowe dla których wydano łącznie ponad 42 000 kg żywności. Przy okazji realizacji projektu świadczona też była różnorodna pomoc dla osób potrzebujących w postaci odzieży, mebli, sprzętu AGD, zabawek dla dzieci, przyborów szkolnych oraz sprzętu dla osób niepełnosprawnych.

W miesiącu sierpniu br. rozpocznie się realizacja kolejnej edycji w/w projektu w w ramach podprogramu 2020. Osoby zainteresowane pobieraniem żywności w Punkcie Wydawania Żywności proszone są o dostarczenie w miesiącu sierpniu br. stosownych zaświadczeń od właściwych ośrodków pomocy społecznej.
Szczegółowe informacje o nowym programie zostaną zamieszczone na stronie internetowej: www.kchweradzyn.pl

Więcej nt. Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym na stronie https://bankizywnosci.pl/projekty/program-operacyjny-pomoc-zywnosciowa/