Szkoły biblijne “Przełom” i “Jozue”

Rozpoczęcie nowej edycji szkół biblijnych “Przełom” i “Jozue”
Trochę nietypowo, bo 13 grudnia (sobota) o godz. 10 w Zborze KCHWE “Spichlerz” w Warszawie
rozpoczynamy start nowej edycji szkół biblijnych „Przełom” i „Jozue”.
Nowa odsłona to i nowe możliwości.

Szkoła biblijna „Przełom” to szkoła dla każdego wierzącego,
bez względu na staż wiary. Każde kolejne spotkanie w szkole to kolejny szczebel
na drodze duchowego wzrostu, to kolejny krok na drodze do przemiany umysłu,
tak byś był wypełniony myślami Chrystusa. Podczas zajęć szkoły studenci poznają
takie zagadnienia jak: poznanie Boga, czym jest kościół, rola kościoła w Bożym planie,
świętość, charakter chrześcijanina, władza duchowa wierzącego, namaszczenie, uwielbienie
w życiu chrześcijanina, finanse i wiele innych praktycznych zagadnień.
Zajęcia odbywają się 2 razy w miesiącu.

Szkoła Liderów „Jozue” to wyjątkowa szkoła biblijna. Jej celem jest
przygotowanie do służby tych osób, które mają ewidentne powołanie do służby
liderskiej i pastorskiej. Podczas zajęć szkoły skupiamy się na rozwoju
każdego aspektu życia duchowego przyszłych liderów. Nie chodzi nam
o pogłębienie suchej wiedzy, ale na usłużeniu z serca lidera i pastora
do serca przyszłych usługujących. Jeśli chcesz usługiwać innym i pragniesz się
właściwe do tego przygotować, to warto byś znalazł się w gronie studentów
naszej szkoły. Program szkoły obejmuje takie zagadnienia jak: budowa
i rozwój lokalnego kościoła, osobisty rozwój duchowy lidera, praca duchowa
z drugim człowiekiem, czynienie uczniami, wyposażanie innych do służby
w kościele i wiele innych ważnych dla pastorów i liderów zagadnień.
Zajęcia w szkole odbywają się raz w miesiącu.

Wszelkich informacji na temat szkół udziela dziekan szkół – Marcin Masztalerz.
Kolejne terminy zajęć szkół to:
Szkoła „Przełom”: 10 i 17 stycznia 2015, 7 i 21 luty 2015;
Szkoła „Jozue”: 10 stycznia 2015, 7 luty 2015.

UWAGA: Jeśli jesteś zainteresowany uczestnictwem a nie możesz przyjechać do
Warszawy 13 grudnia to prosimy o kontakt z Dziekanem Szkół Biblijnych.
Na pewno uda Ci się odrobić grudniowe zajęcia. Zapraszamy!!!