Szkoła Uwolnienia Kielce 2016

W dniach 30.04. – 02.05.2016 r. (sobota-poniedziałek) po raz siódmy w Polsce, a po raz trzeci w Kielcach odbędzie się Szkoła Uwolnienia 301. (kurs zawansowany)
Głównym mówcą będzie Pastor Józef Jasiński. Pastor Jasiński w ramach Promised Land Ministries szkoli Ciało Chrystusa na całym świecie na temat uwalniania i walki duchowej.
W ciągu ostatnich 10 lat Bóg otworzył drzwi do wielu krajów (Trinidad, Filipiny, Myanmar (Birma), Malezja, Indonezja, Nigeria, Burundi, Rwanda, Uganda, Tanzania, Kongo, Kamerun, Sierra Leone, Liberia i Wybrzeże Kości Słoniowej), w których pastor Józef i jego zespół prowadzili warsztaty z uwolnienia. Warsztaty te były i nadal są prowadzone także w Kanadzie. Pan przekazał pastorowi Józefowi wizję, aby jechać do Indii, do innych części Azji, Afryki oraz Europy. W ramach podstaw walki duchowej organizowane jest szkolenie 101 oraz szkolenie zaawansowane 201, a teraz 301.

Pozostali goście:
Christian Kangudie jest członkiem Promised Land Ministries i asystentem pastora Józefa Jasińskiego. Chris urodził się w Demokratycznej Republice Konga. Dorastał w Toronto i ukończył studia elektrotechniczne. Jego ojciec jest pasotrem Kościoła „Seed of Life” w Toronto. Chris przybył do Edmontonu i Pan przyprowadził go do Promised Land Ministries poprzez trzy sny o współpracy z pastorem Józefem w służbie uwolnienia. Pan dał także Chrisowi uwolnienie, którego on potrzebował. Od tego czasu asystuje pastorowi Józefowi w prowadzeniu Promised Land Ministries, nauczaniu i głoszeniu. Chris ma pasję do Pana i do uwalniania jeńców na wolność.
Carl Henderson. Od 2007 roku Carl Henderson pracował jako misjonarz-ewangelista i założyciel zborów na Filipinach. Carl ma w sobie pasję do Chrystusa i współczucie dla zagubionych, uznaje, że największa potrzebą dla każdego jest zbawcza wiara w Jezusa Chrystusa oraz życie w pokucie, posłuszeństwie i miłości wobec Niego. Podczas jego pierwszego roku na Filipinach, szkolił ponad 1600 filipińskich ewangelistów, 18 misjonarzy, przyczynił się do powstania ponad 75 nowych kościołów domowych. Spędził tam 5 lat. Pastora Józef Jasińskiego z Promised Land Ministries spotkał w 2009 roku, gdzie otrzymał kształcenie oraz szkolenie w posłudze walki duchowej i uwolnienia. Towarzyszył mu również w podróży do Indonezji, gdzie nauczał i usługiwał. Obecnie prowadzi Mission of Reconciliation in Harlingen, Texas USA.

Tematy Szkoły Uwolnienia 301:
Dzień I.
1. On uczy mnie jak walczyć.
2. Związany przekleństwem.
3. Zniechęcenie – Depresja – Samobójstwo: potrójny sznur.
4. Duch niemy i głuchy.
5. Duch kontroli.

Dzień II.
1. Przesłuchiwanie demonów.
2. Pokonywanie stresu.
3. Łowca dusz.
4. Niszczenie religijnego legalizmu.
5. Dlaczego  jesteś obrażony – duch robaka.

Dzień III.
1. Cztery zabójcze strzały.
2. Przekleństwo narzekania i szemrania
3. Tyrania samo użalania.
4. Kiedy jesteś atakowany.
5. Krew Jezusa w walce duchowej.

Topics of the School of Deliverance 301:
Day I
1. He teaches me how to fight.
2. Bound by curse.
3. Discouragement – Depression – Suicide: a triple cord.
4. Dumb and deaf spirit.
5. The spirit of control.

Day II
1. The interrogation of demons.
2. Overcoming fear.
3. The hunter of souls.
4. The desctruction of religious legalism.
5. Why are you offended – a bug spirit.

Day III
1. Four deadly arrows.
2. The curse of complaining and murmurring.
3. The tyranny of self-pity.
4. When you are under attack.
5. The blood of Jesus in spiritual  warfare.

POST I MODLITWA ZA SZKOŁĘ UWOLNIENIA W DNIACH 18 – 24 kwietnia 2016 r., do którego zachęcamy.

PLAN KONFERENCJI
Sobota 30 kwietnia 2016
- godz.9.00 – 11.00 – REJESTRACJA
- godz.10.00 – 11.00 – Uwielbienie
- godz.11.00 – 14.00 – SZKOŁA UWOLNIENIA – Wykłady
- godz.14.00 – 15.00 – przerwa obiadowa
- godz.15.00 – 17.00 – SZKOŁA UWOLNIENIA – Wykłady

Niedziela 01 maja 2016
- godz.9.00 – 11.00 – NABOŻEŃSTWO
— godz. 9.30 – 10.00 – Słowo Pastor Andrzej Jeziernicki
— godz.10.00 – 11.00 – Nauczanie Pastor Józef Jasiński
- godz.11.00 – 13.00 – SZKOŁA UWOLNIENIA – Wykłady
- godz.13.00 – 14.00 – przerwa obiadowa
- godz.14.00 – 15.00 – SZKOŁA UWOLNIENIA – Wykłady
- godz.15.00 – 17.00 – modlitwa za chorych (uzdrowienia)

Poniedziałek 02 maja 2016
- godz.9.00 – 12.00 – SZKOŁA UWOLNIENIA – Wykłady
- godz.12.00 – 13.00 – przerwa obiadowa
- godz.13.00 – 15.00 – SZKOŁA UWOLNIENIA – Wykłady
- godz.15.00 – 17.00 – przerwa
- godz.17.00 – 17.30 – Uwielbienie
- godz.17.30 – 24.00 – masowe uwolnienie

Miejsce organizacji konferencji:
Centrum Kongresowe
Targi Kielce S.A.

ul. Zakładowa 1
25-672 Kielce

Organizator: Kościół Chrześcijan Wiary Ewangelicznej w Kielcach
Pastor Andrzej Jeziernicki
Informacje pod nr tel. 572 406 408 lub e-mail: kancelaria@kchwe.pl
Opłata konferencyjna: 70 zł*
*opłata konferencyjna nie zawiera kosztu noclegów i wyżywienia. Prosimy o organizację we własnym zakresie. Wpłaty nie będą zwracane.
Na terenie Targów Kielce będzie działał catering, gdzie będzie można zakupić posiłki.
Godziny otwarcia restauracji:
30 kwietnia: 8.30-17.30
1 maja: 8.30-17.00
2 maja: 8.30-19.00

MAPA DOJAZDU NA TARGI KIELCE

NOCLEGI:

Hotel Tęczowy Młyn (vis a vis Targów Kielce)

TANIE NOCLEGI 

TANIE NOCLEGI

HOTEL-BEST-WESTERN-GRAND