Spotkanie kobiet w Kielcach

Często zastanawiamy się czy jesteśmy szczęśliwe i czasami mamy wątpliwości czy można udzielić jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Sobotnie warsztaty, poprowadzone przez Martę Szczecińską na temat szczęścia, pozwolą nam bliżej się przyjrzeć i zastanowić, czym jest szczęście i czy możemy się nazwać kobietami szczęśliwymi?

Serdecznie zapraszamy wszystkie kobiety 15 marca 2014r., o godz. 16:00 do biura KChWE na ul. Piotrkowską 29.

„Nie masz Żyda ani Greka, nie masz niewolnika ani wolnego, nie masz mężczyzny ani kobiety; albowiem wy wszyscy jedno jesteście w Jezusie Chrystusie.” (Gal. 3,28)

W roku 2008 z Bożą pomocą rozpoczęliśmy służbę wśród kobiet i dla kobiet. Wierzymy, że tak jak wszyscy jesteśmy uczestnikami jednego zbawienia, tak Bogu zależy na rozwoju duchowym zarówno mężczyzn jak i kobiet, a kiedy wejdziemy w wolę naszego Pana, możemy przynosić niesłychane owoce dla Jego królestwa.

Pragniemy służyć i naszym zaangażowaniem wesprzeć wizję zboru. Nasze działanie opieramy na Słowie Bożym, w którym Pan mówi bezpośrednio o nas i do nas:

1. „Że starsze kobiety mają również zachowywać godną postawę, jak przystoi świętym; że nie mają być skłonne do obmowy, nie nadużywać wina, dawać dobry przykład; Niech pouczają młodsze kobiety, żeby miłowały swoich mężów i dzieci, Żeby były wstrzemięźliwe, czyste, gospodarne, dobre, mężom swoim uległe, aby Słowu Bożemu ujmy nie przynoszono.” (Tyt. 2,3-5)

Według słów apostoła Pawła, starsze kobiety mają pouczać młodsze poprzez to, co mówią i czynią, czyli przykład osobisty. Aby te nakazy wypełnić, powinny znać swoją pozycję w Chrystusie, obdarowanie, obowiązki i zakres odpowiedzialności, a to wszystko poprzez studiowanie i znajomość Słowa Bożego. Usługujemy sobie nawzajem, stąd w służbie kobiet jest miejsce dla każdej siostry: starszej, młodszej, zamężnej i stanu wolnego. Dojrzała duchowo kobieta może być wspaniałym wsparciem dla liderów Kościoła, braci i sióstr, a żona, która stanie się dzielną kobietą, najlepszym źródłem pociechy i duszpasterstwa dla swojego męża. Natomiast chrześcijańska rodzina pełna miłości i jedności składa we współczesnym świecie świadectwo o Jezusie, poprzez wzorce praktycznego chrześcijaństwa, które dla ludzi zagubionych w świecie przemawiają najmocniej.

2. „Pan daje hasło, Zastęp zwiastunek dobrej wieści jest wielki” (Ps. 68,12)

Chcemy być też tymi, które wypełniają najważniejszy nakaz Pana Jezusa, aby nieść ewangelię wszelkiemu stworzeniu i czynić uczniami. Możemy głosić ewangelię w swoim środowisku, modlić się o chorych, wyganiać demony, czynić to, czego oczekuje od nas Duch Święty. Pragniemy nauczyć się rozpoznawania Jego głosu, wejść z Nim w społeczność i być posłusznymi.

Aby te nakazy wypełniać, nasze spotkania przybrały formę nabożeństw dla kobiet. Jest na nich miejsce dla uwielbienia Boga, wzajemnego nauczania się poprzez wykład i świadectwo. Modlimy się też w swoich potrzebach i innych sprawach. Cieszymy się, że Pan nas prowadzi, wysłuchuje nasze prośby. Ważną rzeczą jest budowanie relacji i poznawanie się nawzajem, stąd każde spotkanie kończy się „maleńką agapą”, podczas której można porozmawiać, poradzić się, złożyć swoje propozycje…

Nasze spotkania odbywają się w Ekumenicznej Świątyni Pokoju, ul. Sienkiewicza 1 w Kielcach raz w miesiącu w sobotę o godz. 16.00 (tymczasowo przeniesione do biura KChWE przy
ul. Piotrkowskiej 29)

biblia[1]