Nabożeństwo z udziałem Gości

Serdecznie zapraszamy na nabożeństwo niedzielne 23 lutego 2014 na godz. 11.30- Kielce ul. Sienkiewicza 1, na którym będą usługiwać Paweł i Marta Bukała z Kościoła Ulicznego w Warszawie.
Paweł Bukała
Pastor Kościoła Ulicznego i Dyrektor Ośrodka „Nowy Początek” dla osób bezdomnych i uzależnionych w Warszawie.
W wieku 22 lat doświadczył radykalnego nawrócenia, gdzie Jezus Chrystus w ponad naturalny sposób uwolnił go od narkotyków, alkoholu i papierosów. Od tamtego momentu Jego pasją jest docieranie z ewangelią do każdego człowieka. Zaczynał ewangelizację uliczną w rodzinnym mieście gdzie regularnie głosił ewangelię alternatywnej młodzieży.
Następnie po przeniesieniu się z Rzeszowa do Warszawy w październiku 2009 roku, rozpoczął współpracę z grupą chrześcijańskich streetworkerów wywodzących się z różnych denominacji, gdzie w centrum Warszawy głosili ewangelię osobom bezdomnym.
Od 1 września 2010 roku prowadzi Kościół Uliczny, który jest kontynuacją ponad denominacyjnej działalności skierowanej na osoby wykluczone społecznie a także skoncentrowanej na niesieniu przesłania ewangelii każdemu mieszkańcowi Warszawy.
Od maja 2011 roku jest dyrektorem Ośrodka terapeutycznego dla osób bezdomnych i uzależnionych „Nowy Początek”, który jest misją Kościoła Bożego w Chrystusie. Paweł jest mężem Marty, która jak twierdzi jest Jego prawą ręką w prowadzeniu wszystkich działań i podejmowaniu ważnych decyzji, w Kościele Ulicznym oraz w Ośrodku Nowy Początek.
Marta Bukała
Jej służba wśród osób bezdomnych rozpoczęła się w 2009 roku.
Wraz z mężem Pawłem oraz grupą wolontariuszy zaczęła regularnie wychodzić w okolice Dworca Centralnego w Warszawie, aby udzielać podstawowej pomocy osobom bezdomnym.
Rozdawali kanapki, ciepłą herbatę, kierowali potrzebujących do ośrodków pomocy i mówili o nadziei, która jest w Jezusie Chrystusie.
Od 2010 roku zaangażowała się w organizację spotkań Kościoła Ulicznego w Warszawie, a od 2011 roku jest zaangażowana w pracę na rzecz Ośrodka dla osób bezdomnych i uzależnionych „Nowy Początek”. Swoją pracę wśród osób potrzebujących traktuje jako powołanie.

P.M.Bukała