Nabożeństwo z modlitwą o uzdrowienie w Kielcach

JEZUS CHRYSTUS UZDRAWIA I DZIŚ!
Zapraszamy na nabożeństwo z modlitwą o uzdrowienie
w każdą pierwszą środę miesiąca o godz. 18.00, Kościół Chrześcijan Wiary Ewangelicznej
w Kielcach, ul. Sienkiewicza 1.

„(…) Lecz on nasze choroby nosił, nasze cierpienia wziął na siebie. A my mniemaliśmy, że jest zraniony, przez Boga zbity i umęczony. Lecz on zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze. Ukarany został dla naszego zbawienia, a jego ranami jesteśmy uleczeni.”
(Księga Izajasza 53, 4-5)

„(..) A niewiasta, która od dwunastu lat miała krwotok i dużo ucierpiała od wielu lekarzy, i wydała wszystko, co miała, a nic jej nie pomogło, przeciwnie, raczej jej się pogorszyło, gdy usłyszała wieści o Jezusie, podeszła w tłumie z tyłu i dotknęła szaty jego, bo mówiła: Jeśli się dotknę choćby szaty jego, będę uzdrowiona. I zaraz ustał jej krwotok, i poczuła na ciele, że jest uleczona z tej dolegliwości.”(Ewangelia Marka 5, 25-29)

kościół