Mini-konferencja z udziałem prorokini Marii Dąbrowskiej

I będzie w ostateczne dni, (mówi Bóg): Wyleję z Ducha mego na wszelkie ciało,
a prorokować będą synowie wasi i córki wasze, a młodzieńcy wasi widzenia widzieć będą, a starcom waszym sny się śnić będą.
Dz. Ap. 2,17 Biblia Gdańska

Serdecznie zapraszamy na mini-konferencję z udziałem prorokini Marii Dąbrowskiej
w dniu 23 czerwca 2018 roku ( sobota) w Kielcach o godz. 15.00,
Ekumeniczna Świątynia Pokoju ul. Sienkiewicza 1.

W programie konferencji:

15.00-16.30  1 sesja – Rola proroka w nowotestamentowym Kościele ( w tym  również „dołki prorocze”)

16.30-17.00 Przerwa kawowa

17.00-19.00  2 sesja – Widzenia i wizje w świetle Biblii, jak praktycznie interpretować wizje (również możliwość zinterpretowania osobistych wizji)

Po wykładach czas pytań i modlitwa.

Z A P R A S Z A M Y